Questions and answers

Jaką stawkę VAT należy stosować do zaliczek, jeśli nie został dotrzymany termin wywozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży rurek z bitą śmietaną sprzedawanych w punkcie gastronomicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży samochodu, zakupionego wcześniej w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować przy sprzedaży opracowania katalogu wraz z przeniesieniem praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują dopuszczalną odległość lokalizowania żywopłotu oraz drzew od strony drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ nadzoru budowlanego, jeśli inwestor nie rozebrał obiektu tymczasowego postawionego na czas budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać wyceny nieruchomości gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować rozliczenie WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć dokonany w Szwecji zakup materiałów do wykonywanych w Danii instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż części budynku kupionego w 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na rzecz polskich ambasad w innych państwach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe powstałe między wartością z faktury leasingu finansowego a notami księgowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika dobrowolną składkę na ubezpieczenie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy zaliczka otrzymana na poczet wykonania usługi jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jakim systemie czasu pracy można zatrudnić organistę kościelnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób można znieść współwłasność budynku, jeżeli nie jest możliwy jego fizyczny podział?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

W której klasie gimnazjum powinno się realizować edukację dla bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W którym kraju spółka powinna rozliczyć transakcję WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie należy wykazać sprzedaż WDT w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy bank może przeznaczać środki z tytułu wypłaty z rachunku powierniczego na spłatę kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dokonując sprzedaży samochodu, podatnik musi zrobić korektę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy koszt karnetu sportowego może być taki sam dla wszystkich pracowników bez względu na osiągany przez nich dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy marynarzowi przysługuje dieta, gdy przebywa poza miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy naliczony ale nie zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnej jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy nauczyciela stażystę można zwolnić dyscyplinarnie z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obowiązek podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy od stycznia 2014 r. podatnik wykazuje VAT od sprzedaży od daty wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca dokonujący zakupów biletów ze środków ZFŚS ma prawa do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik, który po wykorzystaniu okresu zasiłkowego nadal jest niezdolny do pracy ma prawo do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy Skarb Państwa należy traktować jako odrębnego zamawiającego w stosunku do miasta (gminy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy spółka może odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych będących przedmiotem umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółka prawidłowo odliczyła VAT w dacie otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadectwo pracy jest wystarczające do zaliczenia stażu pracy celem wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy z wydrukowanej faktury można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy żądanie starosty zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Do jakiego organu podatnik powinien wnieść odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak amortyzować wykupiony z leasingu środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę na fakturze należy zastosować za zwrot kosztów podróży i zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodów, podstawowe, czy podwyższone przy obliczaniu zaliczki na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie są warunki przedawnienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować moment otrzymania duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić korektę list płac w przypadku wypadku w pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować dekretacje zdarzeń występujących w jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo przychody spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej za 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić cenę przy sprzedaży samochodu uszkodzonego z firmy do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak ustalić koszt wytworzenia budynku przeznaczonego na siedzibę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kiedy pracownik urodzony w 1954 r. może przejść cna wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jakiej formie i jakie informacje na temat gospodarki odpadami mogą zostać udostępnione przedsiębiorstwu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jakim terminie powiatowy urząd pracy powinien składać deklaracje rozliczeniowe do ZUS za osoby bezrobotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczać VAT od paliwa i części zamiennych do łodzi motorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w PKPiR czynność leasingu zwrotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne