Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć pod kątem amortyzacji wykonanie instalacji infuzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy działalność związana ze sprzedażą i naprawą samochodów osobowych może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować nagrody wydane w ramach konkursu z wiedzy ekologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sponsoring niewłaściwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż akcji pracowniczych otrzymanych w drodze darowizny podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT-7 zaliczkę na import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy import usług należy wykazać w deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy udokumentować obciążenie kontrahenta kosztami wpisów sądowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć VAT podatnik, który zajmuje się produkcją pozostałych wyrobów metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeden podatnik może wystawiać faktury VAT i faktury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować na kontrahenta koszty noclegów związane z realizacją zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki podmiot powinien wystawić fakturę z tytułu wynajmu świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka kapitałowa i spółka osobowa są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zamiana udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik na stanowisku operatora urządzeń przeładunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę na częściową dostawę towaru, do której została wystawiona faktura zaliczkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w przypadku zaliczki na towar sprzedany przed granicą polską należy wystawić fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy maszyny na rzecz kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach można traktować usługę jako kompleksową, opodatkowaną jedną stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę VAT marża przy sprzedaży samochodu, nabytego od zagranicznej osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy potraktować wniesienie aportem do spółki jawnej samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do świadczonej usługi BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy mimo braku zwrotu zaliczki, podatnik może ująć fakturę korygującą w deklaracji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktur na zakup towarów handlowych w miesiącu ich otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy do podstawy opodatkowania WNT podatnik powinien wliczyć fakturę za transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT usługę transportową - przewóz osób samolotem z Warszawy do Dehli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy na gruncie VAT potraktować otrzymaną od kontrahenta UE refakturę kosztów biletów, hotelu i pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć podatek VAT od dodatku do paliwa, jeżeli podatnik nie ma prawa do odliczenia z benzyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować środki przekazane pracownikom podatnika, dofinansowane przez podmiot zewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę transportu z terytorium Belgi do Norwegi na zlecenie firmy polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo zmienić odbiorcę na fakturach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w sytuacji umorzenia odsetek innej firmie musimy dokonać odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy w sytuacji, gdy podatnik otrzyma dokument INF3, może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje sposób by sprawdzić, czy dany podmiot rozliczył VAT od wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od kosztów dojazdu członka rady nadzorczej na posiedzenie spółki należy odprowadzić składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy towar po przewiezieniu do Polski należy uznać za WNT??

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy przyjąć na fakturze sprzedaży dla firmy norweskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na dzień bilansowy ująć w księgach ujemne różnice kursowe od zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2015 r., Michalska Iwona | Aktualne

Kiedy należy opracować program zapobiegania wypadkom przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy działalność gastronomiczna może być opodatkowana kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Kto będzie płatnikiem od wydawanych w konkursie nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zapłatę zaległego zobowiązania wobec ZUS i odsetki za zwłokę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy można przekwalifikować środek trwały na towar w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy podatnik opodatkowany podatkiem liniowym może otworzyć nową działalność na ryczałcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynik badania histopatologicznego może odebrać osoba upoważniona do dostępu do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie procedury, w świetle rozporządzenia REACH, powinien przejść importer proszków metali nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na firmie, która produkuje mieszaniny klasyfikowane jako drażniące dla oczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy i ewentualnie w jaki sposób podatnik powinien rozliczyć kompensaty na wystawianej fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy uprawnione jest wystawienie faktury na 30 dni przed terminem płatności określonym na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne