Questions and answers

Z jaką datą powstaje obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy mamy do czynienia z WNT, jeśli niemiecki kontrahent nie podał na fakturze swojego NIP i naliczył VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest wystawienie faktur po ponad dwóch latach od wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można uznać za prawidłowe niedokumentowanie wpłacanych zaliczek fakturą zaliczkową, a dopiero ostateczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wyciąg bankowy jest dokumentem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie drogi wybudowanej na gruncie podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak na gruncie nowych przepisów o VAT rozliczyć fakturę za zakup płynów do mycia samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak odliczać VAT od wydatków związanych z samochodami o ładowności poniżej 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak określić miejsce świadczenia usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT darowiznę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT odsetki od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wyegzekwować opłatę za pobyt osoby w DPS od członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakim terminie należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być wystawiona faktura za usługi prawne świadczone na rzecz spółki holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy protokoły powypadkowe może zatwierdzać inna osoba niż pracodawca, jeśli pracodawca udzieli jej pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Co wchodzi w wartość składników majątku spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Czy dla samochodu w świetle nowych przepisów o VAT należy przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Ciepłucha Artur | Aktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej jest zobowiązany do wydania regulaminu dokształcania pracowników jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy inwestor może usytuować wiatę w odległości 2 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy jest możliwość wycofania samochodu z firmy na potrzeby własne podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy mamy prawo odliczać VAT od wydatków poniesionych na cele reprezentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wydać decyzję ustalającą wysokość opłat za pobyt w DPS z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy od wydatków z funduszu rezerwowego można będzie odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy okres przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim wpływa na długość wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek składania zerowych deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownikowi za delegację w dniach wolnych od pracy należy się rekompensata?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy referencje, na których widnieje niepełna nazwa wykonawcy, można uznać za prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi płacić podatek od nieruchomości od dróg osiedlowych i zatok parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. i gmina, która ma 100% udziałów w spółce, są jednostkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Czy udzielenie rabatu pracownikom oraz zleceniobiorcom generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy VAT podlega rozliczeniu czy winien być uwzględniony w wartości początkowej pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką datę należy uznać za rozpoczęcie pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Smarż Joanna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż wyposażenia siłowni kupionego w 1996 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, który nie udzieli pracownikowi urlopu szkoleniowego w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują umieszczenie taśmy ostrzegawczej nad przyłączem kanalizacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne