Questions and answers

Kiedy zaliczka otrzymana na poczet wykonania usługi jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jakim systemie czasu pracy można zatrudnić organistę kościelnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób można znieść współwłasność budynku, jeżeli nie jest możliwy jego fizyczny podział?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

W której klasie gimnazjum powinno się realizować edukację dla bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W którym kraju spółka powinna rozliczyć transakcję WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie należy wykazać sprzedaż WDT w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy bank może przeznaczać środki z tytułu wypłaty z rachunku powierniczego na spłatę kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dokonując sprzedaży samochodu, podatnik musi zrobić korektę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy koszt karnetu sportowego może być taki sam dla wszystkich pracowników bez względu na osiągany przez nich dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy marynarzowi przysługuje dieta, gdy przebywa poza miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy naliczony ale nie zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnej jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy nauczyciela stażystę można zwolnić dyscyplinarnie z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obowiązek podatkowy powstanie w dacie wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy od stycznia 2014 r. podatnik wykazuje VAT od sprzedaży od daty wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca dokonujący zakupów biletów ze środków ZFŚS ma prawa do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik, który po wykorzystaniu okresu zasiłkowego nadal jest niezdolny do pracy ma prawo do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy Skarb Państwa należy traktować jako odrębnego zamawiającego w stosunku do miasta (gminy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy spółka może odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych będących przedmiotem umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółka prawidłowo odliczyła VAT w dacie otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadectwo pracy jest wystarczające do zaliczenia stażu pracy celem wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy z wydrukowanej faktury można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy żądanie starosty zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Do jakiego organu podatnik powinien wnieść odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak amortyzować wykupiony z leasingu środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę na fakturze należy zastosować za zwrot kosztów podróży i zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodów, podstawowe, czy podwyższone przy obliczaniu zaliczki na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie są warunki przedawnienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować moment otrzymania duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić korektę list płac w przypadku wypadku w pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować dekretacje zdarzeń występujących w jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo przychody spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej za 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić cenę przy sprzedaży samochodu uszkodzonego z firmy do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak ustalić koszt wytworzenia budynku przeznaczonego na siedzibę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kiedy pracownik urodzony w 1954 r. może przejść cna wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jakiej formie i jakie informacje na temat gospodarki odpadami mogą zostać udostępnione przedsiębiorstwu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jakim terminie powiatowy urząd pracy powinien składać deklaracje rozliczeniowe do ZUS za osoby bezrobotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczać VAT od paliwa i części zamiennych do łodzi motorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w PKPiR czynność leasingu zwrotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dieta radnego gminy jest wliczana do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy koszty ponoszone w związku ze studiami pracownika stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupów i nie powinien korygować VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik powinien złożyć aktualizacje VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przy wyliczaniu wskaźnika proporcji przy sprzedaży mieszanej należy uwzględniać eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy radny prowadzący działalność gospodarczą może wykonać usługi na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy samochód specjalny powinien mieć wykonane dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy wykazać w inwentarzu kwotę do zapłaty wynikającą z PIT-36 właściciela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy zleceniobiorcy, przy ustalaniu stanu zatrudnienia, powinni być traktowani jak pracownicy etatowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jaka jest wymagana minimalna wysokość antresoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży przez Internet części samochodowych do krajów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne