Questions and answers

Czy jako wydatek egzekucyjnym należy pobrać kwotę 6,10 zł (koszt przesyłki)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy jest możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej przez zamawiającego, po upływie terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy kształcenie przeddyplomowe upoważnia pielęgniarki do wykonywania testów skórnych alergologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy między dyrektorem szkoły, a kadrową może istnieć stosunek powinowactwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można stosować wspólną numerację dla zwykłych faktur sprzedaży i faktur VAT w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczycielowi, który nabył uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego przysługuje prawo do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy niepubliczne placówki oświatowe wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych muszą posiadać akredytację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych samochód można zbyć jako składnik prywatnego majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy niezapłacone składki ZUS w części pracownika i w części pracodawcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy osobie ubezpieczonej w KRUS należy przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pożyczkodawca powinien zapłacić PCC z tytułu ostatecznego przejęcia własności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi zakład optyczny, w którym powinien on nabyć okulary korygujące wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracownikowi należy udzielić równoważnego okresu odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy, gdy matka dziecka po porodzie jest chora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy przekazanie samochodu dostawczego na cele prywatne powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. powinna złożyć deklaracje VAT-7 za okres przez rejestracją w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy sprzedaż domen oraz certyfikatów SSL korzysta ze zwolnienia w VAT do wysokości obrotów 150.000 zł rocznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego zakupionego w 2007 r. na podstawie faktury VAT-marża trzeba opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu żonie wywoła obowiązki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy szkolenia dla kontrahentów podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zakupy finansowane z dotacji jako środki trwałe można amortyzować i zaliczać w koszty podatkowe firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jaka powinna być treść i forma umów dotyczących przekazywania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży gruzu przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć spawacz TIG?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak obliczyć wysokość zasiłku stałego, jeśli osoba otrzymuje wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak opodatkować grunt pod którym położono gazociąg?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć podróż służbową pracownika delegowanego za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć usługi doradcze w zakresie psychologii świadczone w krajach UE i poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot części poniesionych kosztów na wybudowanie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu usług wykonanych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku nieruchomości wynajmowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Kto ma dostęp do książki obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa do rozpatrzenie wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały w związku z przyznaniem renty przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Pod jaką datą podatnik, który zawiesił działalność może rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać czas pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Z jaką stawką podatku VAT powinien być uwzględniony transport na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wyjazd pracownika do sądu w charakterze świadka należy potraktować jak wyjazd służbowy, czy delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać decyzja przyznająca zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Którą umowę o pracę należy wskazać w porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Szymański Kamil | Aktualne

Na jakiej podstawie pracownik może otrzymać zwrot kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaka jest różnica między awaryjnym zatrzymaniem a wyłączeniem awaryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dopuszczalne jest ubruttowienie prezentu lub nagrody wręczonej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy dywidenda wpłacona do OFE udziałowca podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy koszt budowy chodnika będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za hotel z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyznać wnioskodawcy zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne