Questions and answers

Ile urlopu przysługuje osobie zatrudnionej na pół etatu na część roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jaką działalność w zakresie odpadów komunalnych uznać za biurową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy w 2021 r. zastosować do usług pośrednika ubezpieczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak długo mają być udostępniane na BIP informacje w sprawie wyborów powszechnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jakie są konsekwencje nieprzechowywania tych dowodów zakupów przez ryczałtowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczać sprzedaż architektury ogrodowej do Wielkiej Brytanii od 2021 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy potraktować zwrot pracownikowi nadpłaconych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy prowadzić ewidencję analityczną sprzętu komputerowego w jednostce CUW?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy przeliczyć okres długotrwałego zwolnienia lekarskiego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy traktować zjazd z drogi publicznej do lasu (Lasy Państwowe) - jako zjazd indywidualny czy publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak obliczyć ilość zużytego paliwa samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak pod rządami nowego PZP należy postępować z ofertą, która została złożona po terminie składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Jak powinny być wystawiane karty począwszy od odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak prawidłowo prowadzić kartę ewidencji odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać hipotetyczne odsetki przy działalności opodatkowanej i zwolnionej (SSE)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać koszty bezpośrednie przy sprzedaży częściowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać koszty kosztorysów w firmie, która zajmuje się dochodzeniem odszkodować od ubezpieczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy można ująć w księgach rachunkowych fakturę wystawioną 10 miesięcy po wykonaniu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kto jest organem nadzorującym dla szkoły podstawowej której oddana została nieruchomość w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto powinien powierzyć pracownikowi obowiązki z zakresu art. 54 ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Który pracodawca powinien wystawić PIT-4R za przejętych pracowników ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Pod jaki kodem dokonać klasyfikacji złomu miedzianego kabla?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakich okolicznościach należy uznać, że wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przyjęte przed 01.01.2021 zaliczki na poczet dostaw od kontrahenta brytyjskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób zamawiający, pod rządami nowego PZP, może dokonać zakupu materiałów bibliotecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach VAT, w stosunku do którego dokonano korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym roku zaewidencjonować odpad przekazany pod koniec grudnia ale potwierdzony na początku stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Z jakim wyprzedzeniem trzeba rozpocząć zmianę decyzji w związku ze zmianą nazwy przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Co w przypadku, gdy faktury zostały wygenerowane na imię i nazwisko pracownika bez danych firmy zamiast na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy brak cudzysłowu w nazwie/ firmie na fakturze i w JPK jest błędem skutkującym karą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wlicza się staż bezskładkowy pracy pracowników budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy inwestor ma uprawnienia do odłączenia się od kanalizacja sanitarnej i podłączenia się do innego odbiornika ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można rozbudować budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o taras na słupach, gdy działka ma mniej niż 16 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy nabywca usługi ma obowiązek zaznaczania na fakturach zakupowych mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy na jedną lokalizację mogą być uzyskane dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy należy wyłączyć pełnoletnią córkę ze składu rodziny i od kiedy przysługuje prawo do SZO oraz zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą serwisującą drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy nauczycielom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy okresy korzystania z urlopu bezpłatnego należy uwzględnić przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy OPS powinien wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy organem właściwym do dochodzenia zwrotu wypłaconego świadczenia wychowawczego jest wojewoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pielęgniarka może odmówić wykonania iniekcji szczepionki przeciwko COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy po podjęciu przez osobę bezrobotną pracy należy w dalszym ciągu przechowywać wskazane dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne