Questions and answers

W jaki sposób powinno nastąpić przekazanie przez bank nabywcy informacji o dokonanych wpłatach i wypłatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy brak złożenia korekt jest podstawą do ukarania przez PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy dochód uzyskany w Niemczech będzie u polskiego rezydenta podlegał w Polsce samodzielnemu opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy finansowanie działalności osoby fizycznej małżonka podlega podatkowi od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy księdzu można zaliczyć do stażu pracy okresy potwierdzone zaświadczeniem o pracy w parafiach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mąż może sprzedać, żonie (na fakturę), samochód zakupiony na swoją działalność (VAT był odliczony)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne córce na ojca, jeśli jest on w separacji z żoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy można ujmować wiele usług z różną stawką na jednej fakturze z ujednoliconą stawką podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy przeprowadzić z wnioskodawcą wywiad alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy objęcie dłużnika postępowaniem naprawczym zwalnia podatnika z obowiązku korekty odliczonej kwoty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi zgodnie z ugodą zawartą przed sądem jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ powinien opłacać ubezpieczenie społeczne z osobę, której przyznano zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy organ powinien przyznać wnioskodawcy zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy organ powinien przyznać wnioskodawcy zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy organ powinien przyznać wnioskodawcy zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy ośrodek prawidłowo udzielił świadczeń w postaci schronienia i posiłku dla osoby bezdomnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy podatnik dokonując nakładów poniżej 30% wartości nieruchomości może korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powstaje obowiązek podatkowy w Kanadzie w przypadku wysyłania pracowników w podróż służbową do Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien wypłacać ryczałt za posiłki z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownicy mogą składać oświadczenia o dochodzie w rodzinie drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prawo dopuszcza zmianę kwalifikacji prawnej podstawy przyjęcia do szpitala psychiatrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przekazanie samochodu na cele osobiste będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w lombardzie występuje obowiązek opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wyjazdy handlowców należy traktować jako podróże służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zasiłek dla opiekuna przysługuje za okres, kiedy opiekun pobierał zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Gdzie wykazać należności za obiady w sprawozdaniu Rb-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa kosztów za dodatkowy nadzór inwestorski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie są skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez spółkę z o.o. będącą w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT przy sprzedaży materiałów budowlanych dla osób fizycznych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak pracodawca powinien wyliczyć ekwiwalent pieniężny pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ująć w deklaracji CIT-8 przychody i koszty z innej działalności niż rolnicza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wyglądają prawne regulacje dotyczące wylewania nieczystości z nieruchomości, bezpośrednio do studzienki ściekowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak wyliczyć dzienny czas pracy na 0,97 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownicy za rok 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak wypełnić deklaracje podatku VAT w związku z importem towarów ze Szwajcarii w procedurze uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć podatek z faktury za usługi spedycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Kiedy przysługuje podatnikowi zwolnienie z podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto ponosi koszty pochówku zmarłego mieszkańca DPS pobierającej zasiłek stały z GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Na jaki okres organ powinien wydać decyzję przyznającą zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może wprowadzić pracownikowi ruchomy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wspólnik spółki jawnej może przejąć całą spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Co należy zrobić, aby spółka z o .o. nie musiała wysyłać zerowych VAT-7 do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy darowizna podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy do refakturowanych na najemców opłat za wywóz śmieci, spółka powinna zastosować stawkę VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy fakturę za zakup biletu na prom od firmy ze Szwecji należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy finansowany przez pracodawcę pakiet SPA dla pracownika będzie podlegał opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zlokalizować regały wysokiego składowania nad wyjściem ewakuacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy organ może zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa w określonych w pytaniu przypadkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne