Questions and answers

Jaką stawką VAT opodatkować usługi rozbioru i sprzedaży mięsa do dużych zakładów mięsnych w stanie surowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować przy refakturze kosztów noclegów i konsumpcji na firmę niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakich dokumentów pracodawca powinien wymagać od pracownika, aby udokumentować wydatek z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakich formalności dokonać w związku z zamknięciem działalności w formie spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są wymagane dokumenty do dokonania odprawy eksportowej z Polski do Norwegii w imieniu kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować dostawę towaru na rzecz ambasady polskiej na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy komputer jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w rejestrze i w deklaracji wystawioną fakturę korektę do towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo różnice kursowe powstałe przy wymianie waluty ze złotych na euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług (obciążenie odwrotne)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od kiedy organ powinien uchylić decyzję przyznającą osobie świadczenie pielęgnacyjne, jeśli podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

W jaki sposób należy ujmować w kosztach podatkowych wydatki związane z leasingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym okresie spółka powinna wykazać VAT należny od wystawionej faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy bezpłatne korzystanie z pracy stażysty generuje przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dla hurtowni monopolowej stłuczki alkoholi powodują naliczenie VAT i odprowadzenie do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy kierownik musi mieć zgodę pracownika na upoważnienie go przez wójta do wydawania decyzji administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można na mocy porozumienia zatrudnić pracownika firmy na zastępstwo za innego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy opisane działania spełniają definicję przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy organ egzekucyjny może prowadzić czynności egzekucyjne wobec kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy osoba niepełnosprawna ma obowiązek odpracować usprawiedliwione wyjścia do lekarza lub na badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może pozostawić pracownika na zmianie nocnej bez osoby nadzorującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu na dodatkowe badania konsultacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik ze stopniem niepełnosprawności może uczestniczyć w 8 godzinnym szkoleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy regulamin ZFŚS może określać, że osoby samotne będą miały podwyższone kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy rolnik w przypadku wynajmowania hal powinien mieć założoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy są wytyczne dotyczące określenia, czym są niewłaściwe warunki bytowania zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy spółka B może świadczyć usługi księgowe na programie spółki A?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy świadectwa szkolne można kopiować na urządzenia przenośne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wnioskodawcy należy przyznać zasiłek dla opiekunów wraz z wyrównaniem i odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym nauczyciel powinien podpisywać deklarację na korzystanie z danego podręcznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wpisu do książeczki zdrowia pracownika oświaty może dokonać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy zdarzenie wypadkowe mające miejsce na parkingu przyzakładowym jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka jest procedura przyznania uczniowi stypendium prezesa Rady Ministrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Jakie są zasady organizacji wycieczek w góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie uprawnienia powinna mieć osoba organizująca spływy kajakowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić pracodawca dla zbiorników, gdzie znajdują się mieszadła wysokoobrotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jak interpretować wymóg pełnej zgodności waluty ekspozycji i przychodów w punkcie 6. Rekomendacji S?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Solański Jakub | Aktualne

Jak obliczyć wartość hipotetyczną zakupionego samochodu dostawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować usługi wykonywane w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinna przebiegać procedura podwyższania kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć dietę zagraniczną przysługującą pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo zarejestrować zakup usługi transportowej na trasie Niemcy-Niemcy w rejestrze VAT u nabywcy usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć przedpłatę na 100% wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto powinien finansować pełne miesięczne koszty utrzymania osoby w DPS i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jakiej minimalnej odległości od sąsiedniej działki można lokalizować zbiornik wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatek poniesiony na drogowy system Toll Collect w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy cięcie drewna na opał w ciągu dnia na posesji prywatnej jest zakłócaniem ciszy i spokoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne