Questions and answers

Czy spółka może z faktury zakupu odliczyć 100% VAT czy tylko 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zapłata za udostępnienie działki pod działalność przedsiębiorstwa stanowi przychód udostępniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rachunki w dalszym ciągu są podstawą do ujmowania wydatku w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wygląda procedura wyboru wykonawcy w postępowaniu na usługi prawnicze na podstawie art. 5 ust. 1b p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak zamawiający ma postąpić, gdy wykonawca złożył ofertę bez koperty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zakup rocznej licencji do korzystania z programów należy wykazać w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy spłata kredytu związanego z odziedziczonym mieszkaniem może stanowić koszt podatkowy przy sprzedaży tej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą wynająć jej nieruchomość, której są właścicielami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej można użyczyć lub wynająć samochód od małżonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak od stycznia 2015 r. spółka polska powinna wystawić refakturę za usługi telefoniczne dla spółki duńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla danej nieruchomości może być przeszkodą do przeprowadzenia jej podziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie członka zarządu, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych zakupy od rolnika ryczałtowego potwierdzone fakturą RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT na kwotę ryczałtu i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku importu towarów z Korei Południowej możliwe jest aby VAT zapłacił sprzedający, czyli firma koreańska?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodów, jeśli stosujemy metodę kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy quady podlegają regulacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy odprowadzanie ścieków do rowu nieutwardzonego zawsze należy traktować jako odprowadzanie ich do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi za nie stosowanie się do art. 89b ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak powinien postąpić rolnik będący podatnikiem VAT, który otrzymał fakturę RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wszystkie atrakcje sfinansowane pracownikom z ZFŚS podlegają opodatkowaniu po przekroczeniu limitu 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wystawiając fakturę na wykonawcę podwykonawca robót budowlanych może zastosować stawkę VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy VAT z kwoty otrzymanej od ubezpieczyciela za naprawę samochodu firmowego stanowi przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób dokonać obowiązkowej korekty kosztów na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w trakcie przebywania przez pracownicę na urlopie wychowawczym zakład pracy może wypłacić jej prowizję?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy można pomniejszyć zaliczkę o stratę z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób poprawnie rozliczyć koszty używania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dokonywanie odliczeń VAT w okresie zawieszenia działalności jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jako firma handlująca odpadami możemy zlecić firmie spedycyjnej organizację transportu odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak policzyć wielkość emisji F-gazów - wodorofluorowęglowodorów podczas wymiany czynnika chłodniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie ustawy o VAT podwyższenie kapitału spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla zleconych podatnikowi usług eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy paletopojemnik będący opakowaniem wielokrotnego użytku należy uznać za wielomateriałowy odpad opakowaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak uzasadnić decyzję o przyznaniu zasiłku celowego, jeśli przyznana pomoc wykracza poza pomoc wnioskowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, w którego zakładzie powstają zużyte oleje smarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik państwowej straży pożarnej musi uzyskać zgodę pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy stacja serwerowni dla obsługi internetowej sieci osiedlowej stanowi infrastrukturę elektroenergetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy wprowadzającym opakowania a wprowadzającym produkty w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim trybie należy dokonywać zmian protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w protokole oraz w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamawiający powinien wpisać łączną liczbę postąpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z przekazaniem zleceniobiorcy samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości przez spółce innej spółce będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy OPS może udostępniać urzędowi pracy dane dotyczące osób pobierających świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy okres pełnienia funkcji zastępcy burmistrza pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy.

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne