Questions and answers

Czy przy przekształceniu działalności w spółkę z o.o. można z firmy wycofać kilka składników majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż używanego lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy usługę transportu oraz przeładunku należy udokumentować fakturą za stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługi sędziowania w konkursie tańca opodatkowane są podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy VAT z paragonu dotyczącego parkowania podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, stanowi dla otrzymujących je przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wynajęcie prywatnego detektywa może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy za 3 dni miesiąca czerwca powinna być wypłacona średnia z godzin ponadwymiarowych i doraźnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która wykonywała prace społeczno-użyteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien naliczyć bank od wykonanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający, jeśli nie wezwał wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT nieodpłatne użyczenie komputera wraz z oprogramowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zagubienie w transporcie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup samochodu w komisie w UK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zmiana przeznaczenia nabytych przez podatnika towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki system czasu pracy powinien zastosować pracodawca wobec operatora koparki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować wydawanie gratisów w postaci sosów do pizzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć świadczenia z kasy zapomogowo-pożyczkowej, w przypadku wypłaty zapomogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy wycenić fakturę za import usług, gdy usługa była wykonana w maju, a faktura wystawiona w czerwcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód z tytułu zbycia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć koszty szkolenia do umowy lojalnościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczać odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo określić datę sprzedaży usługi ekspozycji towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak przeprowadzić darowiznę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę od firmy Microsoft Luxemburg?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za fracht morski dotyczący transportu towarów handlowych z Anglii do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie towarów od niemieckiego przedstawiciela fiskalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w jednostce samorządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury dot. najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć u sprzedawcy fakturę korygującą dot. zmiany stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Komu zakład pracy powinien wypłacić odprawę pośmiertną pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Od jakiej wartości należy odprowadzić VAT przy wycofaniu samochodu na potrzeby własne podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Od kiedy należy wliczać pracownika do stanów zatrudnienia wykazywanych w deklaracjach PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Uzupełnienie do pytania QA437234

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie nabywca ma prawo odliczyć VAT z tytułu przedpłaty za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim terminie spółka może odliczyć VAT z faktury dot. usługi świadczonej przez cały 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie można odliczyć VAT przy rozliczeniu w formie kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dla przebudowy drogi o długości powyżej 1 km wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest zastosowanie na fakturze podziału na czynsz wynajmu i koszty mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy do sporządzenia protokołu powypadkowego wymagana jest notatka służb, które zjawiły się na miejscu zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy dostawa towaru z innego kraju niż Polska do kraju poza terytorium Unii Europejskiej stanowi eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można ujmować w kosztach podatkowych 100% wartości rat leasingowych, jeśli samochód wykorzystywany jest także do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy na roboty niewymagające zgłoszenia, niezbędna jest dokumentacja budowlana do ogłoszenia przetargu nieograniczonego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym w placówce feryjnej należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę WDT przed dostawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik może nie ujmować faktur w księgach, skoro udokumentowane transakcje są neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy po przepracowaniu 1 miesiąca pracy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi 2 dni urlopu wypoczynkowego w pierwszym miesiącu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownik niepedagogiczny może pełnić funkcję członka komisji inwentaryzacyjnej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przepisy nakazują ściśle realizować zakres działalności określony w zgłoszeniu do ewidencji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy rodzic może nagrywać rozmowę z pracownikiem podczas diagnozy dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedaż starych środków trwałych należy opodatkować 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne