Questions and answers

Czy drabina, która ma 3,43 m wysokości powinna być zamontowana z koszem zabezpieczającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy firma może zatrudnić pracownika, który wypowiedział warunki umowy pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy inspektor budowlany powinien mieć zdolność pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy instrukcja bhp powinna być kompatybilna z instruktażem stanowiskowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można podwyższyć stawkę amortyzacyjną dla budynku używanego w warunkach pogorszonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może zostać przeniesiony do innego ZOL-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek kierowania na badania lekarskie pracowników użytkujących pojazdy służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypłacać pracownikom ryczałty za nocleg w jednakowej wysokości we wszystkich krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikom zatrudnionym po 3 maja również przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przez garaż w budynku jednorodzinnym można prowadzić instalację gazową wykonaną z rur miedzianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy przyznać zasiłek dla opiekuna osobie, która drugi raz składa wniosek o to świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy szkoła może zwrócić się z prośbą do wydawnictwa o darmowe egzemplarze ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy usługi parkingowe podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w ramach ryczałtu można rozliczyć rachunki związane z eksploatacją samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatek na bilet lotniczy może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczania protokołów pokontrolnych na stronach BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zarząd nad nieruchomością wspólną jest opodatkowany podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży kanapek w sieci barów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku gdy kontrahent z Ukrainy sam odbiera towar z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT ma zastosować spawacz wykonujący usługi spawalnicze na budowie budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak dokonać korekty vat odliczonego od pozostawionych nakładów przy likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć ośrodek w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku zmiany liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo dokumentować eksport usług do krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zaliczki uproszczone od uzyskanego przez podatnika dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć w Polsce przychód z Hostelu prowadzonego na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego w przypadku rozpoznawania różnic kursowych metodą rachunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować wkład komplementariusza w postaci świadczenia pracy na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować wydanie wyrobu gotowego w celu wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w poprzednim roku obrotowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć pracownikom umowę o pracę w przypadku likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto powinien upoważnić pracownika ośrodka do podpisywania świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Kto powinien utrzymywać w odpowiednim stanie przepust drogowy pod wjazdem na działkę indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

W jakiej wysokości odprawę powinien zwrócić pracownik przywrócony do pracy wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób należy naliczać odsetki od zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować usługę noclegową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT naprawę samochodu dokonaną w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zniesienie współwłasności budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy najpóźniej lub najwcześniej mogę wystawić fakturę sprzedaży usługi turystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prowizje i odsetki od kredytu do dnia oddania środka do używania zwiększają wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wykonanie usługi pokazu elektrycznego wyłącza możliwość opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wypłata odszkodowania podlega opodatkowaniu ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zleceniobiorcy obsługującemu wycieczkę zagraniczną przysługują diety z tytułu podroży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak opodatkować nabycie udziałów w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać spisu z natury, w związku z zakończeniem działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne