Questions and answers

Czy usługi związane z pośrednictwem przy zakupie samochodów mogą stanowić koszty pośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zakup e-wizy dla klienta może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zakup zestawów komputerowych i serwera stanowi jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela za niepełny miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak opodatkowane i ozusowane jest wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie księgować faktury korygujące wystawione do usługi sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co jest kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca może wymierzyć pracownikowi inną karę niż te wymienione w kodeksie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy specjalista ds. epidemiologii w SP ZOZ-ie musi mieć obecnie ukończony kurs specjalizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sprzęt używany oraz nowy mogą być przedmiotem jednego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianą klasyfikacji formaldehydu, nastąpią zmiany w NDS i NDSCh?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy zamawiający może nie wyrazić zgody na poprawienie w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Do jakiego roku trzeba się odnieść aby wyliczyć limit korekty za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki wpływ na podatek dochodowy wywierają zmiany w VAT obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udzielać urlopu wypoczynkowego zatrudnionemu na część etatu radcy prawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczają się z podatku kasy zapomogowo-pożyczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy impreza dla osób niepełnosprawnych sfinansowana z ZFRON może być rozliczona poza regułą de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy wykazać w deklaracji VAT-7 jako import usług wykonanie koncertu przez zagraniczną osobę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy operator wózka może wychylać się poza jego obręb pomimo zakazu takiego zachowania zawartego w instrukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy osoba fizyczna rozpoczynająca działalność może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od paliwa do ciągników i maszyn rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spółka może odliczyć 100% VAT wynikającego z faktury zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy uniwersytet może ubiegać się o pozwolenie na zbieranie zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy wartość wydanych weksli jest kosztem podatkowym, a przychód ze zbycia wierzytelności jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydatki na wytworzenie butów przeznaczonych do testowania stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż korpusów z indyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie oświadczenie powinien złożyć rolnik ubiegający się o przyznanie zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jaki kurs należy zastosować przy przeliczaniu kwot na fakturach wystawionych w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakim procesem odzysku będzie produkcja końcówek do mopa z odpadowych tekstyliów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy opodatkować kwotę wycofaną z funduszu emerytalnego przed uzyskaniem uprawnień do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy wystawić fakturę na usługę transportu wykonaną na terenie Unii dla kontrahenta ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak opodatkować grunty rolne będące własnością spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jak spółka powinna ująć transakcję w korygowanych deklaracjach VAT-7K oraz VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT sprzedaż usług elektronicznych dla odbiorców indywidualnych z krajów UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorca ma prawo do odsetek za nieterminową wypłatę zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić prawo do dodatku za rozłąkę żołnierzowi zawodowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w sytuacji zmian personalnych w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy firma ma możliwość odliczenia podatku VAT od faktury zabezpieczenia transakcji flotowych ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne