Questions and answers

Czy podatnik powinien rozpoznać przychód w dacie otrzymania wpłaty przed wykonaniem świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Od którego roku podatkowego możemy stosować uproszczoną metodę wpłacania zaliczek na CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym miesiącu wystąpi obowiązek podatkowy korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy do stażu pracy należy wliczyć nauczycielce okres zatrudnienia w zakładzie przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy cesja wierzytelności dokonana na małżonka stanowi darowiznę na gruncie podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można przekazać dokumenty rozliczeniowe do ZUS i opłacić składki w tym samym miesiącu, którego dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy usługi tapicerskie mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kierowca ma prawo do ryczałtu za nocleg w podróży zagranicznej, jeśli pracę wykonuje w nocy a śpi w ciągu dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaki samochód należy uznać za samochód osobowy w rozumieniu ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur zakupu prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu bagażnika samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownik może prowadzić własną działalność gospodarczą, świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne świadczenie usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w dokumentach dotyczących zatrudnienia dodatek za wieloletnia pracę może być nazywany dodatkiem stażowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak po wyborach prawidłowo skonstruować uchwały dot. wynagrodzenia i dodatku specjalnego dla Wójta Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można sporządzić wypis i wyrys z planu miejscowego, który utracił swoją moc?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaka powinna być minimalna odległość zbiornika naziemnego przeciwpożarowego od budynku produkcyjnego i magazynowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kto powinien,a kto może podpisywać deklarację na podatek od nieruchomości w imieniu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy ujmując w rocznym sprawozdaniu umowy zlecenia dla osób fizycznych należy uwzględnić wartość podatku od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak w czasie zawieszenia działalności gospodarczej opodatkować sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co powinna zawierać instrukcja BHP przy rezonansie magnetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w chłodni, pracodawca musi zamontować czujnik bezpieczeństwa „człowiek w komorze”?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy kierowcy przysługują okulary korekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób pracownik powinien dokumentować, że nie korzystał z auta służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy uwzględniając odliczenie składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opłata rejestracyjna w konkursie jest zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować emeryturę uzyskaną z francuskiego systemu emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od części wynagrodzenia, która nie została pracownikowi wypłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy praca przy zgrzewarce indukcyjnej, jest pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować środki z ZUS w księgach jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wynik inwentaryzacji należy ująć przy wyliczeniu zaliczki na grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę końcową dotyczącą wykonanych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób poprawnie zaliczyć koszty do odpowiedniej kategorii kosztów rodzajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Żak Piotr | Aktualne

Jakie kursy walut należy stosować do transakcji na rachunku dewizowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaki jest okres rękojmi za wady w przypadku usługi odbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy pobór i zrzut wód morskich zużywanych do dokowania i wydokowywania wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę zakupową wystawioną w roku 2014, a opłaconą w roku 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatek u źródła pobrany w USA można odliczyć od podatku polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczniowie mieszkający w internacie powinni być w nim zameldowani na pobyt czasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód rodziny, jeśli jej członkom zostały wypłacone renty rodzinna i socjalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik ma obowiązek zgłoszenia pracodawcy, że otrzymuje rentę inwalidzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy nakazują obowiązek wykonywania sanitariatów w sklepach w części ogólnodostępnej dla interesantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy powiat może wydzierżawić od gminy budynek w celu zorganizowania w nim internatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Od kiedy byłemu nauczycielowi przysługuje urlop w wyższym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Według jakiej stawki należy opodatkować budynek stajni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy przy darowiźnie danej rzeczy od której nie odliczyliśmy VAT z faktury zakupowej powinniśmy wykazać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne