Questions and answers

Czy pobicie pracownika podczas drogi z pracy do domu stanowi wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać 50% VAT od paliwa od samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może w 2014 r. odliczyć VAT od zakupu samochodu dokonanego w 2013 r., jeśli nie zrobił tego wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy praca lekarza w wymiarze 7 godzin i 35 minut w dniu następnym po odbytym dyżurze stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za dzień wolny, który rekompensuje pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca musi zrekompensować pracownikowi pracę w dniu, który jest dla niego dniem wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący działalność o kodzie PKD 43.39.Z podlega opodatkowaniu od pierwszej złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem nieruchomości do spółki cywilnej rodzi obowiązek zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w związku z zaniechaniem inwestycji, podatnik musi dokonać korekty i zwrotu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy za godziny nadliczbowe należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie z dodatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zakup środka trwałego należy ująć w ewidencji zakupów inwestycyjnych, czy w ewidencji zakupów pozostałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy z minimalnego wynagrodzenie za pracę pracodawca może dokonać potrącenia niealimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy planem finansowym a planem zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie nagród w konkursie, w którym udział jest płatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto i w jakim zakresie ponosi koszty organizacji obozów sportowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kurs z jakiego dnia należy stosować przy rozliczaniu zagranicznej podróży krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik ma prawo do odliczenia VAT od wydatków dot. samochodu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób podatnik może odzyskać 25% VAT zapłaconego przy zakupie samochodu w Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy imienny skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły powinien być podany do publicznej wiadomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy transakcja kupna-sprzedaży zawarta z osobą fizyczną może być zawarta w formie gotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wykazujemy w deklaracji VAT-UE wewnątrzwspólnotowe świadczeniu usług rozrywkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wymiana bezpieczników lub żarówek powinna być wykonywana przez dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy zapewnienie noclegu przyszłemu pracownikowi może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować i jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla podnośnika krzyżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kosztów rozbudowy sieci strukturalnej w jednostce sektora finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaką kwotę i z jaką stawką VAT powinniśmy wystawić refakturę za koszty przejazdu promem do Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą udostępnianie samochodów służbowych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z tytułu otrzymanej w czerwcu 2014 r. faktury za opony zakupione i odebrane w grudniu 2013?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jakich przypadkach pracodawca może zastosować karę porządkową wobec pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób odzyskać VAT zapłacony w Danii z tytułu zakupu samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować zakup od pracownika materiałów do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie "tereny zalewowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy abonament zwiększa wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy bon szkoleniowy przyznawany bezrobotnemu przez powiatowy urząd pracy stanowi podstawę wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy delegacja wystawiona przez pracodawcę może zawierać adnotację o możliwości powrotu pracownika do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dokument uzupełniany drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy do zużycia wody związanego z okresową wymianą złoża ma zastosowanie art. 33 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor jednostki samorządowej ma nienormowany czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy inwestycję polegającą na poszerzeniu istniejącej drogi można uznać za przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy jest różnica w przypadku odliczania VAT przy posiłkach profilaktycznych i regeneracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT-RR w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty PIT-4 jeśli wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy powiadomić dłużnika o odpisaniu należności nieściągalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy sporządzić protokół ubytków i strat w produktach dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne