Questions and answers

Jak prawidłowo naliczyć odpis na ZFŚS za emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transport związany z dostawą łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę zawartą między fundacjami, a dotyczącą działań edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak udokumentować eksport towarów do Łotwy, wysyłanych bezpośrednio przez dostawcę do kontrahenta podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy można dokonać korekty deklaracji na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z zakupem maszyny z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować zużyty piasek powstały po procesie oczyszczania wody pitnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości wykazać w deklaracji VAT za lipiec podatek należny i naliczony oraz czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować stację do uzdatniania wraz z całym wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

W jaki sposób i na podstawie jakich artykułów w trakcie postępowania przyłączyć nowe osoby jako strony w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonywać potrącenia z wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W którym miesiącu powinnam dokonać korekty deklaracji VAT z tytułu otrzymanej refundacji za leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dochodzi do WDT i czy podatnik ma prawo zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy DPS powinien założyć wyodrębniony rachunek bankowy dla celów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy egzamin w metodzie e-learning może odbyć się w formie videokonferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy można objąć pomocą społeczną osobę, która przebywa na terenie gminy od 3 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy nadwyżka wartości rynkowej wkładów nad nominalną wartością akcji stanowi przychód podatkowy, który podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa jest zobowiązany do tworzenia planu urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy ujęcie WNT w przypadku otrzymania faktury po 3 miesiącach od obowiązku podatkowego jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy usługę należy potraktować jako import usług, czy częściowo WNT i import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w przypadku podpisania kolejnej umowy o pracę, pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja dochodów za pobyt wychowanka pobierane na podstawie porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do usług opieki nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać pracodawca za pracownika oddelegowanego do pracy w niemieckiej filii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który wykonywał pracę ponad obowiązujący wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczać opakowania zwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT faktury korygujące dot. rozliczeń celnych z lat 2011-2013?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż maszyny wytworzonej we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak spółdzielnia mieszkaniowa powinna zaksięgować wydatek na termomodernizację budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować aport kontraktów w księgach wnoszącego i przyjmującego aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kiedy powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Według jakich zasad należy zaokrąglać kwoty VAT przenoszone z faktury do rejestru VAT, a następnie do deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przygotować druki szkolenia dla pielęgniarek i lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy do dotacji można zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dokonując zwrotu pracownikowi wydatków na bilet lotniczy należy odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy do umowy o dzieło na wykonanie tatuaży można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma może ująć na fakturze eksportowej wydatki związane z załadunkiem i wysyłką towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy gadżety zakupione za 1 zł w ramach akcji promocyjnej można przeznaczyć do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jeżeli firma finansuje studia pracownika muszą być one zgodne z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy każda nieobecność pracownika wstrzymuję bieg 14 dni na wręczanie nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy koszt wynikający z faktury za usługi CSR stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy możliwy jest audyt bez jednoczesnego świadczenia usług doradztwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można sprzedać wykupiony z leasingu samochód na osobę prywatną nie firmę, w procedurze marży lub bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można wydłużyć pracownikowi dzienny czas pracy, tak aby mógł wypracować miesięczną normę czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy informować związki zawodowe o wręczeniu nagany pracownikowi będącemu na liście osób chronionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacania dodatku za rozłąkę pracownikom oddelegowanym do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne