Questions and answers

W jaki sposób podatnik może odzyskać 25% VAT zapłaconego przy zakupie samochodu w Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy imienny skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły powinien być podany do publicznej wiadomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy transakcja kupna-sprzedaży zawarta z osobą fizyczną może być zawarta w formie gotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wykazujemy w deklaracji VAT-UE wewnątrzwspólnotowe świadczeniu usług rozrywkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wymiana bezpieczników lub żarówek powinna być wykonywana przez dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zapewnienie noclegu przyszłemu pracownikowi może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować i jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla podnośnika krzyżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kosztów rozbudowy sieci strukturalnej w jednostce sektora finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką kwotę i z jaką stawką VAT powinniśmy wystawić refakturę za koszty przejazdu promem do Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą udostępnianie samochodów służbowych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z tytułu otrzymanej w czerwcu 2014 r. faktury za opony zakupione i odebrane w grudniu 2013?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jakich przypadkach pracodawca może zastosować karę porządkową wobec pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób odzyskać VAT zapłacony w Danii z tytułu zakupu samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować zakup od pracownika materiałów do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Co oznacza pojęcie "tereny zalewowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy abonament zwiększa wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy bon szkoleniowy przyznawany bezrobotnemu przez powiatowy urząd pracy stanowi podstawę wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy delegacja wystawiona przez pracodawcę może zawierać adnotację o możliwości powrotu pracownika do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dokument uzupełniany drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy do zużycia wody związanego z okresową wymianą złoża ma zastosowanie art. 33 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor jednostki samorządowej ma nienormowany czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy inwestycję polegającą na poszerzeniu istniejącej drogi można uznać za przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy jest różnica w przypadku odliczania VAT przy posiłkach profilaktycznych i regeneracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT-RR w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy dokonać korekty PIT-4 jeśli wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy powiadomić dłużnika o odpisaniu należności nieściągalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy sporządzić protokół ubytków i strat w produktach dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność w zakresie usług transportowych może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osobę, która samodzielnie nie może podjąć decyzji należy umieścić w Domu Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany zorganizować prysznic dla administracji biurowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracownica, której zmarło dziecko może ubiegać się o zapomogę losową z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy silosy zbożowe muszą mieć opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy sprzedając samochód na fakturę należy naliczyć i opłacić podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy urwanie się podwieszanego sufitu można uznać jako zdarzenie potencjalnie wypadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wycieczka otrzymana od kontrahenta stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup karnetów dla pracowników do centrum odnowy biologicznej stanowią koszt podatkowy dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wydatki na zakup wieńca przeznaczonego na pogrzeb matki pracownika dają prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonawca może przedstawić te same referencje składając ofertę na różne zadania w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający ma prawo ograniczyć w SIWZ dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Baranowska Agata | Nieaktualne