Questions and answers

Czy weksel podpisany przez dwie osoby jako wystawców weksla jest poprawnie wystawiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy wydatki na zakup składników majątkowych o wartości poniżej 3500 zł zalicza się do paragrafu 421?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy w ZUZP można ograniczyć uprawnienia związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących podatnik ma obowiązek skorygować zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zakup polisy ubezpieczeniowej, na wypadek nieobecności pracowników, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zmiana treści załącznika do umowy o zamówienie wymaga podpisania aneksu do tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie obowiązki bhp ciążą na pracodawcy, który stanowisko pracy biurowej wyposaża w drukarkę laserową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła zmiana przeznaczenia samochodu nabytego w celu odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do sprzedaży usług aktualizacji oprogramowania do UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy pod kątem VAT rozliczyć nabycie towaru na terenie Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak określić wartość środka trwałego którego zakup nastąpił w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który ukończył studia wyższe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usługi elektronicznej od kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak udokumentować zwrot pieniędzy za skonfiskowaną ładowarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wykazać części kwoty podatku VAT przeksięgowanie w deklaracji VAT za sierpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy osobie pracującej na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy i jaki rodzaj działalności wykonywanej przez psychologa jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy nauczyciel uzyskuje prawo do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownika niepełnosprawnego należy wysłać na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy radni powinni złożyć oświadczenie majątkowe w związku z końcem kadencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

W jakich przypadkach starosta jest organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakim miesiącu powinniśmy prawidłowo odprowadzić VAT należny od tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochód z najmu nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na używanie zastępczego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przejeżdżanie wzdłuż wału ławeczką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika do jego kolejnego miejsca zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń wypłaconych na wyprawki szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy z pracownicą w ciąży można rozwiązać stosunek pracy z powodu likwidacji miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaka będzie podstawa składki ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak określić i wprowadzić do użytkowania wymagania bhp dla pracowników zatrudnionych w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy mija 182 dni uprawniające pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy z art. 53 § 1b k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego osobę pobierającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Od kiedy należy wprowadzić pomoc w zakresie dożywiania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ojciec dziecka ma prawo do dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego ponad miesiąc od ślubu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia wchodzącego do masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może wykorzystywać fotografię pracownika na stronie internetowej zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi ze statusem weterana?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy wyjazdy kierowców do magazynów spółki należy traktować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zmianę udziałowca spółki kapitałowej należy traktować jako przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak określić właściwość miejscową gminy zobowiązanej do zapewnienia osobie tymczasowego schronienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak w zakładzie pracy wygląda sytuacja radnego po wygaśnięciu jego mandatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób zakład pracy powinien wykazywać na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy badanie lekarskie zmieniające stanowisko pracy powinno traktować się jako badanie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy instalacja regionalna do kompostowania odpadów organicznych powinna posiadać wagę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy instalacja składająca się z dwóch kurników położonych na tej samej działce jest zakładem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy koszty związane z przygotowaniem nowych produktów można ujmować na koncie 6 międzyokresowe rozliczenie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy niezapłacony podatek od nieruchomości stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymane zaliczki od firmy wymagają wystawienia faktury i odprowadzenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pod względem VAT najlepszą formą zbycia samochodu będzie darowizna od spółki na rzecz obdarowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powstaje import usług, czy można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne