Questions and answers

Czy GOPS powinien wydać decyzję przyznającą zasiłek rodzinny za okres, w którym nie zachodziła koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy towar nabyty w procedurze marży można zbyć w tej procedurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą należy ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu usług budowlanych realizowanych na przestrzeni kilku tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy puste opakowania po cyjankach miedzi, potasu i srebra można zdać jako odpad o kodzie 15 01 10*?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Co oznacza przypis 3 we wzorze dokumentu potwierdzającego recykling?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymanie zasiłku stałego wpływa na prawo do zasiłku okresowego w kolejnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie z pracownikiem, dotyczące używania samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy obciążyć pracownika w związku z używaniem służbowego samochodu do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można potrącić tłumaczowi 50% koszty uzyskania przychodów za usługę tłumaczenia tekstu na język angielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługi pośrednictwa handlowego dla podmiotu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim miesiąc podatnik powinien wykazać import usług brokerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy opodatkować usługi polegające na reprezentowaniu polskiej spółki na targach na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nabycie usługi elektronicznej (zakup grafiki komputerowej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie będzie miejsce i zasady opodatkowania usług naprawy urządzeń na rzecz kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady wystawiania faktur z tytułu transportu towarów z Polski do innego państwa unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku remontu maszyny w Niemczech dochodzi do usługi na ruchomym majątku rzeczowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku wykonywania usług transportu towarów, jeżeli nabywcą jest podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób i w którym momencie należy dokonać rozliczenia całkowitej szkody w leasingowanym sprzęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak opodatkować umowę licencyjną dotyczącą wynalazku zgłoszonego do ochrony do Urzędu Patentowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy spółka może rozliczyć VAT z faktur wystawionych na pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy powinnam poinformować urząd z kim mamy podpisaną umowę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile może dorobić emeryt lub rencista, aby nie stracił prawa do świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy spółka powinna wykazać kwotę otrzymanej dywidendy w informacji ORD-U za 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu płaci recepcjonistka wykonująca usługi w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jakim trybie należy teraz stwierdzić, że podmiot został omyłkowo uznany za stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy bezpłatne nabycie nieruchomości przez zamawiającego należy wykazać w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak założyć firmę szkoleniową z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien zatrzymać wadium wykonawcy w sytuacji, gdy nie uzupełnił on dokumentów z przyczyn osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jaki sposób ustalać koszty podatkowe przy stosowaniu miesięcznych spisów z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak zaksięgować towar wydany do przerobu innej firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak powinien wyglądać cały proces ustalania i księgowania rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób wspólnik spółki jawnej powinien rozliczać składki społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić koszt nabycia udziałów w przypadku likwidacji spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy usługa prowadzenia zajęć sportowych w przedszkolach i szkołach jest zwolniona przedmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy sprzedając po roku od nabycia (mieszkania) może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć pracodawca względem osób, które mimo przeziębienia przyszły do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Czy pracownikowi niepedagogicznemu, który ukończył studia wyższe przysługuje podwyżka wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości po wycofaniu jej z działalności gospodarczej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak zaksięgować opłaty za paliwo i eksploatację samochodów, którymi obciążamy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy zachodzi konieczność korekty VAT odliczonego od ulepszeń w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego, możliwa jest sprzedaż za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak od 1 stycznia 2015 r. ustalić proporcję w przypadku sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownica powracająca do pracy po urlopie macierzyńskim nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie pozwolenia powinna posiadać osoba świadcząca usługi przewozu turystów po jeziorze statkiem spacerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT należy wpisać kwotę podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują zakładanie nowych cmentarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Do jakiej kategorii instalacji zakwalifikować gorzelnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy starosta może ograniczyć pozwolenie wodnoprawne w zakresie czasu jego obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak rozstrzygnąć wątpliwości przy wliczaniu okresów zwolnień lekarskich do jednego okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Kiedy emeryt kontynuujący zatrudnienie może wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy istnieje możliwość "obrony" 2- letniego terminu do złożenia korekty podatku należnego z tytułu ulgi za złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne