Questions and answers

Czy w momencie wydania do produkcji półfabrykatów należy zastosować konta obrotów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy zamawiający może zrezygnować z postępowania o udzielenie zamówienia przed otwarciem ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która jest ustalona jako rodzina zastępcza niezawodowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy ZUS wypłacając świadczenia po upadłości pracodawcy obniży podstawę zasiłku do wysokości przeciętnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Gdzie opodatkować dochód z lokaty uzyskany w Polsce przez obywatela Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zmiana przeznaczenia usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 5/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak pracodawca powinien rozliczyć czas pracy pracownika - kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć proporcję do odliczeń VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo zastosować ulgę na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika niepełnosprawnego w trakcie jego podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy na projektach architektoniczno-budowlanych stosuje się podziałkę liniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można pracownikowi doliczyć lata do stażu urlopowego z tytułu ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Według jakich zasad należy odliczać VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich przypadkach ośrodek powinien objąć składką zdrowotną osobę, która ma przyznany zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

W jakim okresie Spółka może zmniejszyć VAT należny z tytułu faktury korygującej in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy amortyzować sprzęt medyczny, na który została zawarta umowa leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy zorganizować kształcenie specjalne w szkole podstawowej publicznej dla dziecka z niedosłuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Czy autor projektu budowlanego może być członkiem komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy drabina, która ma 3,43 m wysokości powinna być zamontowana z koszem zabezpieczającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy firma może zatrudnić pracownika, który wypowiedział warunki umowy pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy inspektor budowlany powinien mieć zdolność pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy instrukcja bhp powinna być kompatybilna z instruktażem stanowiskowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy można podwyższyć stawkę amortyzacyjną dla budynku używanego w warunkach pogorszonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może zostać przeniesiony do innego ZOL-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek kierowania na badania lekarskie pracowników użytkujących pojazdy służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypłacać pracownikom ryczałty za nocleg w jednakowej wysokości we wszystkich krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikom zatrudnionym po 3 maja również przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przez garaż w budynku jednorodzinnym można prowadzić instalację gazową wykonaną z rur miedzianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy przyznać zasiłek dla opiekuna osobie, która drugi raz składa wniosek o to świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy szkoła może zwrócić się z prośbą do wydawnictwa o darmowe egzemplarze ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy usługi parkingowe podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w ramach ryczałtu można rozliczyć rachunki związane z eksploatacją samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatek na bilet lotniczy może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczania protokołów pokontrolnych na stronach BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zarząd nad nieruchomością wspólną jest opodatkowany podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży kanapek w sieci barów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku gdy kontrahent z Ukrainy sam odbiera towar z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT ma zastosować spawacz wykonujący usługi spawalnicze na budowie budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak dokonać korekty vat odliczonego od pozostawionych nakładów przy likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć ośrodek w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku zmiany liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokumentować eksport usług do krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zaliczki uproszczone od uzyskanego przez podatnika dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć w Polsce przychód z Hostelu prowadzonego na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego w przypadku rozpoznawania różnic kursowych metodą rachunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować wkład komplementariusza w postaci świadczenia pracy na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować wydanie wyrobu gotowego w celu wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot towarów sprzedanych w poprzednim roku obrotowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2014 r., Żak Piotr | Aktualne