Questions and answers

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych koszty związane z windykacją należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Od kiedy liczy się 3-letni okres przedawnienia żądania zwrotu należności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kawecka Anna | Aktualne

Czy przebudowa drogi powiatowej w pasie drogowym, na odcinku około 8 km wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak na potrzeby KDR ustalić czy rodzina jest wielodzietna, jeśli są w niej dorosłe dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy do powierzchni użytkowej budynku biurowego wlicza się toalety?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy dotacje celowe udzielane na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną należy wykazywać w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jaką stawką należy amortyzować rozwijarkę blach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy teren parku miejskiego należy traktować jako działkę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

W którym momencie będą kosztem podatkowym koszty transportu zareklamowanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować transakcję z firmą łotewską?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić awans wewnętrzny pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Na jakim formularzu cudzoziemiec powinien dokonać rocznego rozliczenia podatku i do jakiego urzędu je złożyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien uznać zdarzenie za wypadek w drodze do pracy tylko na podstawie oświadczenia poszkodowanego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zaświadczenie z uczelni może być dowodem w sprawie przyznania KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku w związku z zakupem towaru we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak można wyegzekwować zakaz napraw samochodów oraz ich mycia z użyciem detergentów na terenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy podatnik może sprzedać samochód, stosując procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik powinien ująć w deklaracji VAT-7 wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i wykazać nadpłatę w podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakim poziomie należy ustalić wartość fosforu dla ścieków przemysłowych odprowadzanych do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy od darowizny materiałów biurowych Powiatu dla Komendy Powiatowej Policji należy rozliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można zastosować ulgę prorodzinną w stosunku do pełnoletniego dziecka uzyskującego dochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi opieki nad grobami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy można zarejestrować się od 1 marca 2015 r. do VAT i wybrać kwartalne rozliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do wynajmu apartamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy firma budowlana powinna rozliczyć VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy każdy z małżonków może indywidualnie opodatkowywać przychód z wynajmu wspólnych nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy stanowi koszt podatkowy kwota VAT stanowiąca część należności, na którą utworzono odpis aktualizujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego należy naliczyć VAT, czy też nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych koszty procesu obciążające przegrywającego powoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sfinansowanie okularów korekcyjnych prezesowi zarządu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wyjazd służbowy zorganizowany dla pracowników, radnych i sołtysów generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni można nawadniać teren w celu utrzymania odpowiednich stosunków wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy wynajmujący może ująć w kosztach podatkowych opłaty za media i czynsz ponoszone przez najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nota obciążeniowa za odwołanie transportu może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie kapitału zapasowego na kapitał zakładowy powoduje obciążenia podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku opłaty za egzamin na rzecz firmy angielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik powinien otrzymać zwrot podatku z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługa pośrednictwa w wymianie walutowej podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym miesiącu w imporcie usług pośrednictwa powstaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokumentuje usługi naprawy urządzeń dla kontrahenta z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy za 4 miesiące należy się temu pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy telepraca wyklucza częściowe świadczenie pracy na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych koszty związane z niezakończoną produkcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakich zasadach zamawiający z siedzibą w Polsce może udzielić zamówienia, które będzie realizowane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne