Questions and answers

Na jakiej podstawie organ może przyznać lub odmówić przyznania usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakich przypadkach koszty zakupu kawy, herbaty czy wody można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich przypadkach można mówić o podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować komandytariusza spółki komandytowej, który jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W której części akt osobowych powinno znajdować się pismo od pracownika z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT o leasingu samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy woda w stawie hodowlanym i woda deszczowa zgromadzona w wyrobisku po gliniankach jest śródlądową wodą powierzchniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować opłaty skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć dokonaną w styczniu 2014 r. sprzedaż kupionego 2 lata temu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wyliczyć ładowność samochodu w przypadku 5 miejsc siedzących?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób odliczyć VAT od zakupu samochodu osobowego (bez homologacji, bez kratki) - w wysokości 60% VAT, czy 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu ornego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość działki wycenionej przez rzeczoznawcę to wartość brutto, czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż nieruchomości w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zmiana definicji eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługę analizy danych sprzedażowych świadczoną w cyklach miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu zakupionego w 2008 r., jeśli odliczono wówczas 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wystawienia faktur na kwotę refundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać w 2014 r. samochód, przy którego zakupie odliczono 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy muzeum jako jednostka organizacyjna musi zapłacić akcyzę za dostawę energii cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT refakturowanie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zorganizować stanowisko pracy, na którym będą przeprowadzane testy wysokonapięciowe (1500 V)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać import usług w VAT, w dacie sprzedaży czy zakończenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy podatnik, który otrzymał duplikat korekty faktury zmniejszającej podatek naliczony, powinien odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jaką wartością wystawić fakturę końcową po wykonaniu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co oznaczają znaczniki w poszczególnych polach tabeli kodów i podkodów w procedurze VAT-REFUND?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy baner reklamowy stanowi budowlę podlegającą podatkowi od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy czynność służebności gruntowej określonej postanowieniem Sądu Rejonowego podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy faktura za świadczenie usług w spółce wystawiona przez prezesa zarządu będzie stanowiła koszt spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy mogę uwzględnić wydatek na lakierowanie samochodu w ewidencji przejechanych kilometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nierówne rozdzielanie pracy może zostać uznane za dyskryminację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy spółka powinna wykazywać w księdze rachunkowej wydatki, które refakturuje, jak i same refaktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy usługa dowozu uczniów do szkół jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy usługi prawnicze mogą być nabywane w trybie zapytania o cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w trakcie roku mogę zrezygnować ze zwolnienia, aby stać się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup biletu lotniczego dla serwisanta samochodowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż działki stanowiącej nieużytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż gotowych posiłków z terminem przydatności 10 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zakup samochodu specjalnego na cele ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla dostawy książki z płytą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży nieruchomości w której spółka ma 50% udziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować usługi informatyczne świadczone dla kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż gruntów rolnych przez SKOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć kiedy upływa ostatni dzień terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne