Questions and answers

Jak prawidłowo wykazać nieobecność pracownika w zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pożyczka zagraniczna podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zakup towarów przeznaczonych do celów reklamowych można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy na prośbę pacjenta lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie krótsze niż faktyczny pobyt w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można jedną decyzją przyznać zasiłek na zakup żywności na okres dłuższy niż jeden miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kawecka Anna | Aktualne

W jaki sposób amortyzować część budynku mieszkalnego wydzieloną na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki kod resortowy powinna mieć poradnia ortopedii dziecięcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Starecka-Dembek Agata | Nieaktualne

Jak rozliczyć emeryturę uzyskaną z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można udzielić zamówienia na usługę żywienia pacjentów szpitala w trybie zapytania o cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy konserwator sprzętu przeciwpożarowego pracuje w warunkach szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Ile środków czystości wydać pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Czy od diet wypłacanych sołtysowi należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi internetowej za rok 2016, jeśli skorzystano z niej tylko za rok 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak jest rozliczany czas pracy gotowości pod telefonem lekarza zgodnie z klauzulą opt out?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Łokaj Maciej | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty w związku ze zmniejszeniem wysokości opłaty licencyjnej dot. 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej odległości należy usytuować budowlę rolniczą otwartą w stosunku do działek sąsiednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Gdzie powinien rozliczyć się podatnik, który pozostaje niemieckim rezydentem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć przychody i koszty podatkowe zgodnie z zasadą współmierności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób w rejestrach VAT i deklaracji VAT wykazać koszty z tytułu importu towarów i VAT z tym związany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy huta może odmówić potwierdzenia przyjęcia odpadów złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłaty za prowadzenie rachunku ZFŚS mogą być finansowane ze środków tego funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obowiązek alimentacyjny wpływa na prawo ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne na rodzeństwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy wykazać pozostałą niezapłaconą wartość usługi wdrożeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Po jakim kursie wprowadzić na magazyn zakupione towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych nastąpiły od 1 stycznia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczyć z podatku wynagrodzenie za pracę świadczoną częściowo w Polsce i częściowo na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na położenie kostki brukowej podnoszą wartość początkową nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w 2014 r. przedsiębiorca może odliczyć 50% straty z 2010 r. i pozostałą część straty z 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykazywać przychód z tytułu usługi transportowej wykonanej na rzecz gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy lekarz prowadzący leczenie ma obowiązek wypełnić druki do ZUS, np. druk N9?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi świadczone przez naszych pracowników na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich sytuacjach zgodnie z art. 60 § 2 u.p.e.a. należy postanowieniem uchylić dokonane czynności egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jaki wpływ na obliczanie dochodu na potrzeby świadczeń rodzinnych ma skorzystanie z ulgi prorodzinnej za 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy place zabaw funkcjonujące przy szkole muszą być poddawane okresowej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT od paliwa zakupionego zagranicą do samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w przypadku wypożyczenia samochodu i nawigacji powstanie import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką podstawę zwolnienia ma wpisać na fakturze podatnik, który nie jest zarejestrowany do VAT ze względu na obroty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedawać dla firm części używane odzyskane z demontażu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy na gruncie VAT rozliczyć nabycie usługi dostępu do bazy danych od firmy angielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi licencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć faktury za usługę transportu z Polski do Norwegii, wykonaną przez firmę szwedzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach faktury po sporządzeniu sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy każda praca na wysokości powyżej 2 m wymaga stosowania szelek bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może określić w umowach o pracę kierowców wysokość należnych diet za podróże oraz noclegi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy zdawanie przepracowanego oleju z serwisu motocyklowego powinno być udokumentowane fakturą wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zabezpieczyć pracowników obsługujących na zewnątrz urządzenia dźwignicowe zimą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2015 r., Majer Roman | Aktualne