Questions and answers

Czy w przypadku leasingu finansowego opłata wstępna będzie jednorazowym kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydatki na usługę gastronomiczną stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za czas przepracowany należy wypłacić w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy zakład produkujący biopaliwa musi posiadać pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zwrot VAT może ulec przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka część wpisu zostanie zwrócona wykonawcy, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny zostać dołączone do faktury wystawionej za import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakiego kursu należy użyć do przeliczenia faktur dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki jest zakres obowiązków opiekuna podczas wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy interpretować § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy opodatkować transakcje łańcuchową na gruncie polskiej ustawy o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć termin na zadawanie pytań do SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w procedurze unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć transakcje sprzedaży towaru do kraju trzeciego gdy towar podlega obróbce podczas transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zwrot wspólnikowi środka trwałego, który został przez niego wniesiony aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak określić czas w którym spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż usług konserwacji zabytku położonego w Kambodży jako podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę VAT do zwrotu wynikającą z planowanej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić moment powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić proporcję wykorzystania kredytu na cele inwestycyjne i obrotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy można dochodzić od pracownika naprawienia wyrządzonej szkody w mieniu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy należy odliczyć VAT z faktury za najem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić osobie dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za licencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje uzupełniająca nagroda emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Po jakim kursie wycenić koszty transportu towaru przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować otrzymane nieodpłatnie bilety na mecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

W którym miesiącu należy naliczyć i odliczyć VAT z faktury dotyczącej rezerwacji pokoi hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co jest przychodem wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co może zrobić dyrektor szkoły, jeżeli brakuje stron w dzienniku lekcyjnym w miejscu, gdzie wpisuje się tematy lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy brak wypłaty wynagrodzenia chorobowego ma wpływ na wysokość zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego konieczny jest odrębny dziennik zajęć pozalekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy firma musi posiadać pieczątkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy koszty dostawy powinny były zwiększyć wartość celną, a tym samym podstawę opodatkowania do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty kształcenia osoby współpracującej można zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty podróży służbowej pracodawcy stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kurs zastosowany przez wystawcę jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy lekarz POZ może przyjmować pacjentów po godzinie 18?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy można prowadzić w formie elektronicznej księgę zarządzeń dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel może pełnić funkcję pełnomocnika wyborczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel powinien opracować program nauczania na zajęcia pozalekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczenia VAT od wystawionej faktury za czynsz inicjalny bez fizycznego posiadania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy rolnik ryczałtowy w przypadku dochodów uzyskanych z małej hodowli powinien płacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy samochód będący nagrodą w konkursie można wprowadzić do środków trwałych w prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka może zwrócić się z wnioskiem o zwrot niemieckiego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka zobowiązana jest do wykazania importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła jest zobowiązana do przechowywania indeksów pozostawionych przez uczniów, którzy ukończyli naukę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy u beneficjentów preferencyjnych stawek budowy sieci wodociągowej powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń, który powtarza klasę powinien być wpisany do księgi uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczniowi powracającemu do szkoły należy założyć nowy arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez jej udziałowca podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w dzienniku lekcyjnym można dołożyć ksero strony dla klas I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne