Questions and answers

Czy sprzedaż może korzystać ze stawki VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co należy zapisać w planie urlopów pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały osobie posiadającej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie są zasady wypowiadania porozumień zbiorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak opodatkować VAT zakup towarów w Czechach, które bezpośrednio trafiają do Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać bonus grupowy w ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych odpis aktualizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy można wliczać w koszty diety podczas pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy istnieje możliwość zastosowania naliczania kwadransowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Gdzie należy przechowywać zbiór arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może odwołać się od wydanego orzeczenia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wpłaconą kaucję?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nagrody uzyskiwane przez zawodników i sztab szkoleniowy mogą korzystać ze zwolnienia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy amortyzacja nieużywanych przez spółkę z o.o. środków trwałych stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy inspektor finansowo-budżetowy może otrzymać awans wewnętrzny na stanowisko głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy udział własny w szkodzie pojazdu stanowi koszt przy późniejszym zbyciu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pod jakim kodem odpadów sklasyfikować granulat powstający w procesie bieżnikowania opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Kto powinien podjąć stosowne działania oraz finansować leczenie dzikiego zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak powinni rozliczać się wspólnicy spółek komandytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób dokonać pomniejszenia remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej biura rachunkowego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wspólnicy powinni opodatkować przychód ze zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pieniądze z zagranicznego funduszu emerytalnego podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady wystawiania informacji PIT-14?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać nieruchomości, jeśli zastosował ulgę mieszkaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika, które zostało dostarczone po wypłacie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskane w Holandii na rzecz firmy brytyjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż koparki przez gminę będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Po jakim kursie podatnik powinien przyjąć i zaksięgować fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Według jakiej stawki należy opodatkować część budynku zajętego na garaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy sprzedaż budynków będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego ze spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż gruntu kupionego na potrzeby działalności spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto będzie zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości użyczonej fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy w pomieszczeniu przeznaczonym do spania, można instalować kuchenki gazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak zaksięgować wydatki ponoszone w związku z budową budynku przeznaczonego na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką kwotę wolną od potrąceń należy brać pod uwagę przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy usługi opiekuńcze mogą być przyznane wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy kierownik ośrodka pomocy społecznej może mieć prawo do dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na świadczeniu rehabilitacyjnym należy wypłacić tzw. "wczasy pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można zobowiązać pracownika do pracy przez 10 lub 11 dni z rzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku sprzedażny samochodu, podatnik jako osoba fizyczna jest zmuszony naliczyć i odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto odpowiada w firmie za przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników firm zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie czynniki środowiska pracy uwzględnić w skierowaniu na badania lekarskie pracownika administracyjno-biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pożyczkę z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy wliczyć do dochodu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy limit 20.000 zł dotyczy wartości samochodu przyjętej do ubezpieczenia czy do ceny za jaką samochód zakupiono?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak długo zachowują ważność badania wstępne przed rozpoczęciem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć pawilon handlowy oraz jaką stawkę amortyzacyjną zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne