Pytania i odpowiedzi

Czy po zmianach w k.p. ojciec dziecka może korzystać z urlopu rodzicielskiego po urlopie wypoczynkowym matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy kontynuacja zatrudniania pracowników w fundacji jest przejściem w rozumieniu art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Co grozi pracodawcy niezachowującemu przerwy tygodniowej w wymiarze 35 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeśli w sprawie zastosować trzeba kilka zasad rozliczania dochodu w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który zamierza skierować pracownika do okresowego wykonywania pracy poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak obliczyć urlop pracownicy wracającej po urlopie wychowawczym na zmniejszony etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy zarząd dróg powiatowych zwolniony jest z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć pracę nadliczbową wynikającą z przekroczenia dobowej normy czasu pracy mającej miejsce w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy świadczenia w postaci wyżywienia i noclegu stanowią przychód artystów, którzy świadczą usługi koncertowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy polski oddział musi dokonać korekty kosztów o niezapłacone faktury dla właściciela w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim wieku dziecko może mieć wykonaną tzw. wizytę patronażową u lekarza pediatry i położnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy dając pracownikowi tablet pracodawca może uniknąć płacenia podatku i składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak faktyczna separacja wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy opłata za aktualizację uprawnień kierownika budowy stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Według jakiej stawki amortyzować notebooki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką powinien być amortyzowany samochód ciężarowy - chłodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto może się starać o zasiłek rodzinny na dzieci wychowywane po rozwodzie przez oboje rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy istnieje wymóg odbycia szkolenia z ochrony danych osobowych przez lekarza/pielęgniarkę prowadzących prywatną praktykę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Do jakiej podgrupy KŚT należy zaliczyć znaki drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakimi piktogramami należy oznakować pojemnik z substancją niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jak udowodnić okres pracy w szczególnych warunkach, jeśli brak wymaganego zapisu w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych można prowadzić punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu z powodu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy kierownik zwolniony z OPS w sierpniu musi złożyć oświadczenie majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy umowa na zastępstwo może obejmować jednocześnie okres chorobowego i urlopu wypoczynkowego nieobecnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może nie brać pod uwagę wniosku urlopowego pracownika na część dniówki i usprawiedliwić jego nieobecność?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zespół powypadkowy może przesłać poszkodowanemu protokół powypadkowy pocztą za potwierdzeniem odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak kwalifikować potrącenie z wynagrodzenia za czynsz płacony pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy prace wykonywane w ramach konserwacji rowów obejmują formowanie skarp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć starosta, jeśli właściciel stawów wystąpił o legalizację rowów łączących stawy z jeziorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy opłaty bankowe ponoszone przez lidera konsorcjum stanowią dla niego koszty i przychody podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jak jest procedura wprowadzenia w szkole e-dziennika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinno wyglądać pisemne cofnięcie zgody na uczęszczanie na religię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak po 1 lipca 2015 r. podatnik powinien rozliczyć faktury od firm z Holandii i Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidło rozliczyć i udokumentować transakcję pomiędzy podmiotami VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy odprowadzić VAT przy sprzedaży lub przekazaniu na cele osobiste samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spłata pożyczki od siostry, zaciągniętej na cele mieszkaniowe może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w związku z otrzymaną fakturą za fracht, dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy prawidłowe będzie nasze następujące postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej przez rzeczoznawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługę remontowo-spawalniczą świadczoną dla podatnika ze Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego prawidłowo będzie zaewidencjonowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć korektę faktury dot. transakcji dokonanej w zeszłym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży budynku podatnik będzie musiał odprowadzić VAT obliczony od wartości transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik, który obsługuje półautomat spawalniczy może obsługiwać go w oparciu o szkolenie wewnętrzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy prawa do umowy dzierżawy podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować środek trwały zakupiony na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki termin zwrotu należy wykazać w deklaracji VAT-7 w przypadku wystąpienia ujemnego VAT należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługę naprawy silnika w Chinach należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku nabycia usługi transportowej od niemieckiej firmy na trasie Polska-Kanada?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakim okresie rozliczeniowym należy uwzględnić fakturę sprzedaży in plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy darowizny mogą być kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne