Questions and answers

Czy faktury wystawiane na rzecz spółki w 2015 r. przez firmę jednoosobową mogą stanowić koszt uzyskania przychodów dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy fakt wycofania samochodu z firmy rodzi jakieś skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy jest możliwa refundacja w roku bieżącym wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy jest możliwość utworzenia w Niemczech magazynu towarów przy jednoczesnym opodatkowaniu sprzedaży na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy kierownik jednostki budżetowej może zlecać pracownikom służby cywilnej pracę w dni wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można mówić o dostępie działki do drogi publicznej, gdy dostęp do działki odbywa się poprzez drogę wewnętrzną gminną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można pracownikom niepełnosprawnym sfinansować ze środków ZFRON szczepionki przeciw grypie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy należy doliczyć wartość świadczenia (w postaci wartości czynszowej) do przychodów menedżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy oznaczyć nośność regałów w archiwum medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny nauczania indywidualnego z powodu nieobecności ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od przyznanych świadczeń z ZFŚS należy odprowadzać podatek z konta socjalnego, czy z podstawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może pokryć koszty punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy powierzchniowy uraz w okolicy stawu nadgarstkowego odpowiada definicji urazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy powstanie przychód z tytułu udziału w imprezie firmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może polecać pracownikom pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę osobie niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca musi organizować dla swoich pracowników szkolenia przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca na prośbę pracownika może dokonać końcowego rozliczenia delegacji zagranicznej w walucie krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownika po 13-stu latach od rozwiązania umowy o pracę może złożyć do szkoły wniosek o zapomogę z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi będącemu na zwolnieniu lekarskim biegnie 3-miesięczny okres na podstawie art. 42 § 4 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką 0% części usługi transportowej świadczonej na terytorium Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka jawna będzie posiadała status małego podatnika w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniach biblioteki szkolnej może funkcjonować filia biblioteki publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wydatki poniesione przez pracownika powinny zostać przeliczone według kursu z dnia poprzedzającego dzień zakończenia delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wykonując zadania zlecone przez spółkę i korzystając z samochodu osobowego powinienem prowadzić ewidencję przebiegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia osób prowadzących projekt są wydatkiem inwestycyjnym czy kosztem bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy zapalenia pochewek ścięgien grupy bocznej przedramienia można uznać jako uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaka stawkę VAT zastosować przy świadczeniu usług polegających na likwidacji szkód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ewidencjonować zapłatę refaktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie bhp, zatrudniający pracownika, którego miejscem pracy jest jego miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie okresy są zaliczane do stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy wystawianiu faktury uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy liczyć powierzchnię zgodnie z normą PN- ISO 9836:1997 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak należy obliczyć podstawę zasiłku chorobowego, jeśli pracownik choruje w pierwszym miesiącu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak należy traktować dzień, w którym nauczyciel przechodząc na urlop bezpłatny przedstawił zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy wskazać czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jak postąpić, gdy spółka, która zgłosiła wniosek o upadłość nie ma obecnie siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać nauka ucznia gimnazjum upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym w klasie ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż praw do dokumentacji w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć niesłusznie wypłacony zasiłek z tytułu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi zatrudnionemu w agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Na jakich zasadach grzywna wymierzana jest w trybie mandatu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów prawnych prowadzona jest polityka kadrowa w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien zapłacić podatek w sytuacji, gdy rezygnuje z karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien ustalić 35 godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Z jaką datą podatnik powinien księgować koszty w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy korekty kosztów powinny być dokonane wstecz, cofając się do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy koszty założenia spółki; akt notarialny, opłata sądowa mogą być kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy można dokonać darowizny samochodu na rzecz żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zaksięgować samochód jednorazowo w koszty z uwagi na niską cenę zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę o pracę z pracownicą która przebywa na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy nabycie jachtu może być uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy należy dokonać korekty VAT odliczonego, jeśli zezłomujemy maszynę, która była przeznaczona do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel może w dzienniku lekcyjnym wpisać temat jednowyrazowy np. "PIT" na lekcji podstaw przedsiębiorczości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od zakupionych w Wielkiej Brytanii kluczy dostępowych należy odprowadzić podatek u źródła i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy opłacony podatek drogowy oraz polisa mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przysługuje odliczenie od zakupu artykułów spożywczych na posiedzenie rady nadzorczej w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy raty ugody sądowej mogą obciążać koszty działalności spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne