Questions and answers

Czy podatnik powinien zastosować procedurę odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy mogę zapłacić podatek z PIT-38 w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy kwota z przeniesienia nadpłaty VAT na kolejny okres rozliczeniowy może się przedawnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT w związku z użytkowaniem samochodu na podstawie umowy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy coś się zmieniło w zakresie odliczania VAT od tych samochodów w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można odliczyć 50% VAT od paliwa do samochodu ciężarowego poniżej 3,5 t?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób wykazać w zeznaniu rocznym zaliczkę na podatek dochodowy zapłaconą po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży zdjęć w sposób zorganizowany i ciągły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić przy wręczeniu nagrody rzeczowej dla wsi, która wygrała konkurs pod nazwą "Piękna wieś"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można dokonać zwrotu otrzymanych dywidend oraz jak taką sytuację uwzględnić w PIT-8AR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Czy specjaliście ds. bhp można udzielić pełnomocnictwa do wykonywania usług bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sąd może odrzucić pozew jeżeli nazwa firmy dłużnika na fakturach sprzedaży jest nieprawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2015 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaka jest podstawa niedokonania odpisu zgodnie z korektą deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób można zagospodarować siarczan miedzi wykorzystywany do pielęgnacji racic po jego użyciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaką stawkę celną należy zastosować przy imporcie z Uzbekistanu korzenia i wyciągu z lukrecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy trzymiesięczny okres czasowego powierzenia innej pracy pracownikowi samorządowemu może być podzielony na krótsze części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wybrakowane wyroby zawracane do cyklu produkcyjnego po przekruszeniu na kruszarce są odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy przeterminowany surowiec jest odpadem spoza instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zaokrąglanie do 1 m2 zajęcia pasa drogowego, dotyczy wyłącznie urządzeń obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przed ogłoszeniem przetargu na usługę cateringu może być przeprowadzony dialog techniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy rodzaj wniesionego wadium wpływa na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane na terenie Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy skorygować deklaracje PIT-11 oraz PIT-4R jeśli pracownikowi zawyżono dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć podatek dochodowy od umowy zlecenia z 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach oraz przychodach podatkowych refakturę wystawioną do duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel z zaburzeniami psychicznymi może pracować w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować zagospodarowanie ogrodu przynależącego do domu przyjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wskaźniki zanieczyszczeń powinien oznaczać prowadzący instalację, jeśli wprowadza do wód ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy polisa wykupiona na pracownika może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Na jakiej podstawie wydłuża się etap edukacyjny w klasie II szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy przebudowa drogi powiatowej na odcinku 2,7 km w opisanym zakresie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy zaliczki przekazane na prywatne konto pracownika mogą negatywnie wpłynąć na rozliczenia podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można zaplanować pracę na przełomie okresów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy koszt opłat rocznych z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w ramach spółki komandytowej można rozliczać koszty paliwa określone przez kilometrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do organizacji obozu rekreacyjnego, wyjazdowego z doradztwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony trzeba podać przyczynę i konsultować ten zamiar ze związkiem zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przekazanie gruntu w darowiźnie siostrze rodzi jakieś obowiązki w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie metody i rozwiązania zastosować w celu wyeliminowania pylenia floku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne