Questions and answers

Czy zapalenia pochewek ścięgien grupy bocznej przedramienia można uznać jako uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaka stawkę VAT zastosować przy świadczeniu usług polegających na likwidacji szkód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ewidencjonować zapłatę refaktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie bhp, zatrudniający pracownika, którego miejscem pracy jest jego miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie okresy są zaliczane do stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie zasady obowiązują przy wystawianiu faktury uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy liczyć powierzchnię zgodnie z normą PN- ISO 9836:1997 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak należy obliczyć podstawę zasiłku chorobowego, jeśli pracownik choruje w pierwszym miesiącu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak należy traktować dzień, w którym nauczyciel przechodząc na urlop bezpłatny przedstawił zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy wskazać czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jak postąpić, gdy spółka, która zgłosiła wniosek o upadłość nie ma obecnie siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać nauka ucznia gimnazjum upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym w klasie ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż praw do dokumentacji w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć niesłusznie wypłacony zasiłek z tytułu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi zatrudnionemu w agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Na jakich zasadach grzywna wymierzana jest w trybie mandatu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów prawnych prowadzona jest polityka kadrowa w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien zapłacić podatek w sytuacji, gdy rezygnuje z karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien ustalić 35 godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Z jaką datą podatnik powinien księgować koszty w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dodatkowe świadczenie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracownika będzie zaliczane do jego przychodów ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy korekty kosztów powinny być dokonane wstecz, cofając się do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy koszty założenia spółki; akt notarialny, opłata sądowa mogą być kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy można dokonać darowizny samochodu na rzecz żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zaksięgować samochód jednorazowo w koszty z uwagi na niską cenę zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę o pracę z pracownicą która przebywa na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy nabycie jachtu może być uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy należy dokonać korekty VAT odliczonego, jeśli zezłomujemy maszynę, która była przeznaczona do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel może w dzienniku lekcyjnym wpisać temat jednowyrazowy np. "PIT" na lekcji podstaw przedsiębiorczości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, którego pierwsza praca w życiu nie była pracą podjętą w szkole, ma prawo do zasiłku na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy od zakupionych w Wielkiej Brytanii kluczy dostępowych należy odprowadzić podatek u źródła i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy opłacony podatek drogowy oraz polisa mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przysługuje odliczenie od zakupu artykułów spożywczych na posiedzenie rady nadzorczej w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy raty ugody sądowej mogą obciążać koszty działalności spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy składę KRUS płaconą przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego należy zaliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy strata ze sprzedaży wierzytelności własnej jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia za okres choroby należy uwzględnić kwotę wynikającą z umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy w związku z powrotem do zwolnienia podmiotowego z VAT należy sporządzić inwentaryzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zasady zbywania nieruchomości mieszkalnych ulegną w najbliższym czasie zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zatrudnienie na podstawie kontraktu można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa zakupu polisy NW dla stażysty z PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką dokumentacje powypadkową powinien przygotować pracodawca w związku z wypadkiem wolontariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować roboty budowlane przy budowie budynku żłobka dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla kompleksowej dostawy towaru i transportu towaru dla podatnika unijnego z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usługi dzierżawy gruntu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakich zapisów należy dokonać w PKPiR w związku ze sprzedażą środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaki system czasu pracy należy zastosować wobec kierowcy, który samodzielnie decyduje o godzinach swojej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego powinno odbyć się przekazanie działalności gospodarczej matki na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy postąpić przy likwidacji środka trwałego w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy prawidłowo liczyć odpis amortyzacyjny od zwiększonej wartości środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak osoba fizyczna powinna rozliczyć na gruncie podatku dochodowego sprzedaż złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę z Uzbekistanu za usługi projektowe wykonywane na terenie Uzbekistanu na rzecz polskiej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć WNT z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powinna być dokonana korekta VAT w związku z usługą faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy świadczenia rzeczowe otrzymywane przez członka zarządu spółki podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Która z norm dotycząca obmiaru pomieszczeń jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

O jakie zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej może się ubiegać mężczyzna, który nie pracuje i jest chory?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Pomiary, jakich czynników szkodliwych w środowisku pracy należy dokonać sporządzając ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zakup towarów od czeskiego kontrahenta w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować wydatki poniesione na zakup wyposażenia do mieszkania na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w VAT w Sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne