Questions and answers

W jakim trybie można dokonać zmiany warunków pracy w zakresie miejsca wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy do usług doradztwa zawodowego można zastosować zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26a?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć konstrukcję na zbiorniki która służy jako magazynek na środki łatwopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można ograniczyć etat nauczycielowi wspomagającemu, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli przez pomyłkę nie zamieścił na stronie internetowej wzoru umowy o zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód, w przypadku usług rozliczanych okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki na zakwaterowanie kontrahenta mogą być zaliczone do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli jest zwolnione z opodatkowania i oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Jak należy obliczać powierzchnię użytkową do opodatkowania budynku handlowo-usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie obywatela Ukrainy zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest wymagana liczba uprawnionych palaczy do obsługi 6 kotłów na jednej zmianie roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy bazując na wzorze skierowania na badania lekarskie, można wprowadzić odmienny układ graficzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy w umowie o dzieło można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na dostawę leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy na język obcy należy przeznaczyć z puli godzin dyrektorskich dwie godziny ze względu na podział na grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku ze świadczonymi usługami koordynacji prac obiektu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy kwota grupowego ubezpieczenia finansowana przez pracodawcę podlega opodatkowaniu i oskałdkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy sprzedaży samochodu musi naliczyć 23 % podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla służebności gruntowej oraz dla użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać i archiwizować zapisy z monitorowania procesów technologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można zmienić decyzję w sprawie legalizacji wykonanego urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W którym momencie mogę odliczyć różnicę w zapłaconym VAT od skorygowanego SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy potraktować nieodpłatne użycie towarów przez instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie kary i w jaki sposób są liczone za przekroczenie czasu pracy emitora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy możemy wystawić fakturę na równowartość zutylizowanego surowca ze stawką NP dla podatnika z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ocenić, czy wykonany w latach 1992-1993 staw będący urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych jest legalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wystawienia faktury korekty sprzedaży ze stawką zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy nabijać na kasę fiskalną sok, który dolewany jest do piwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak poprowadzić sprawę wydania decyzji ujednolicającej pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zasiłek rodzicielski z niemieckiego systemu ubezpieczeń podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach nieodliczony VAT związany ze zmianą wykorzystywania samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy korzystanie przez pracownika z parkingu jest świadczeniem nieodpłatnym, którego wartość powinna być doliczona do jego przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może zwolnić jednostki oświatowe z egzekwowania odsetek od nieterminowej wpłaty za wyżywienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy odpracowanie prywatnego wyjścia może nastąpić w ramach kolejnego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zasiłki zleceniobiorcy należy wykazać w PIT-11 czy PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość potrącenia komorniczego alimentacyjnego z zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić odpłatność za pobyt w DPS ojca, którego dzieci przebywają zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dzień wolny udzielony pracownikowi za pracę w szóstym dniu tygodnia musi być równy 8 godzinom pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie są zasady obliczania dochodu na potrzeby ustalania odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć przepracowane godziny, jeśli pracownik był na urlopie tylko przez część dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak traktować w zakresie amortyzacji drewniane panele służące do układania nawierzchni dróg tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ująć w CIT pomoc de minimis w postaci dotacji do podatku rolnego przez okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika na dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować sprzedaż towarów pozostałych po likwidacji spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dofinansowanie kosztów kursu na prawo jazdy stanowi opodatkowany przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osoba pobierająca stypendium w okresie szkolenia z urzędu pracy, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wybudowanie budynku magazynowego na cudzym gruncie jest inwestycją w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można dokonać zmiany nabywcy notą korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy otrzymane zaświadczenie, potwierdzające badanie techniczne należy przesłać do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy opisać na fakturze sprzedawane produkty spożywcze w zestawach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć rabat przyznany kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej zawsze generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy istnieje obowiązek posiadania kaplicy w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Co oznacza podanie czynnika szkodliwego i wielkości narażenia w nowym wzorze skierowania na lekarskie badania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne