Questions and answers

Jak rozliczyć imprezę integracyjną na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy należy skierować do ZUS wniosek o odszkodowanie, jeżeli wypadek nastąpił z wyłącznej winy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób rozliczać przychód z reklam zamieszczonych w książce, której podatnik jest autorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakie konta zaksięgować transakcję wydania klientowi gratisu za zakupy na określoną kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy przy rozliczeniu powykonawczym można żądać od wykonawcy formularza cenowego oraz kosztorysów ofertowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać transakcja aby zostać uznaną za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w świadectwie pracy zapisać informację o niewykorzystaniu przez pracownika urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać zakup samochodu na handel w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką amortyzować gokarty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy zakupie gokartów podatnik może odliczyć cały VAT od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma sprzedając piętro budynku ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przebudowa wyłącznie pawilonu stacji paliw wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy OPS może odzyskać kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wpłacone na konto zmarłego świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób odzyskać VAT zapłacony w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć wartość kapitału własnego, o której mowa w przepisach dotyczących cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy prawidłowo stosujemy kurs historyczny dla celów pdop?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób sporządzić remanent w przypadku odziedziczenia majątku odrębnego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć sprzedaż towarów kontrahentowi z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na podstawie przedstawionych informacji, działalność poradni będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodów traktowanych jako demonstracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Pod jakimi kodami należy zakwalifikować wymienione odpady z działalności produkcyjnej i z biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełniać aby zastosować 0% stawkę VAT i uznać tą transakcję za WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla sprzedaży ciastek do ciastkarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć na gruncie ustawy VAT zakup mebli biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki z budynkami- opodatkowana powinna być stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jaka stawka VAT jest właściwa za media przy najmie lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód uzyskany na podstawie umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż psów w ramach hodowli podlega opodatkowaniu VAT i obowiązkowi ewidencji na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od paragonu fiskalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy administrator cmentarza może wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia w przypadku zajęcia komorniczego na poczet świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy po wypadku, jakiemu osoba postronna uległa na terenie zakładu pracy, sporządza się protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy jadalnię typu I dla pracowników administracyjno-biurowych można wyposażyć w stół barowy i hokery?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wykonawca może dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w paragrafie 419 klasyfikacji budżetowej można klasyfikować nagrody rzeczowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy pracownik obsługujący pneumatyczny manipulator obowiązany jest stosować obuwie ochronne z podnoskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Jaka powinna być data sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Które składniki płac nauczycieli powinny być wypłacane z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odpady z ciepłowni - żużel i pył - można klasyfikować po zmieszaniu jako odpad o kodzie 10 01 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak zawrzeć w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych sprzedaż internetową biletów w kinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zgodne z ustawą o rachunkowości jest korygowanie zapisem technicznym (ujemnym) konta 402 i 201?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak powinniśmy udokumentować obciążenie kosztami wysyłki darmowych próbek do kontrahenta z Libanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odcieki z obornika mogą spływać bezpośrednio do wierzchnich warstw gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy odsetki wyegzekwowane przez komornika od zobowiązań handlowych stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Jurek Marek | Aktualne