Questions and answers

Jak rozliczyć VAT od oklejania samochodów logiem firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć wpłatę wodociągów na sfinansowanie inwestycji na którą gmina nie wystawiła wodociągom faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy wynajmie garażu, jeżeli najemca zapłacił czynsz na rok z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy zaksięgować fakturę za półroczny dostęp do portalu kadrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto będzie stroną gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości powinna być dokonana korekta VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości pracodawca powinien dokonać potrącenia komorniczego niealimentacyjnego z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego, które było własnością zmarłego członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć VAT od faktury za posiłek wraz z jego dostarczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy każdy zakup profilu będzie podlegał odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy korekta powinna zawierać jakieś dodatkowe informacje w związku ze zmniejszeniem podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy korektę przychodu z tytułu wystawionej noty należy dokonać w roku 2014 czy poprzez korektę zeznania CIT za rok 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy księga arkuszy ocen powinna zawierać wszystkich uczniów z danego rocznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy MOPS powinien dopłacić do pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu przedmiotów na loterie w ramach umowy sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy musimy zidentyfikować VAT-UE odbiorcy w Anglii, do którego wysyłamy towar kupiony u nas przez niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy nierozliczona kwota ubezpieczenia która nie zostanie zwrócona z powodu sprzedaży samochodu stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy obecny właściciel jest zobowiązany do wnoszenia opłat, mimo iż faktycznie nie włada nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku sadowego może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy ośrodek powinien przyznać zasiłek okresowy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że przekroczy kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo, obciążając najemców za zużycie wody stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może ustalić dietę dla podróży krajowych i zagranicznych na takim samym poziomie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzać do regulaminu pracy zmiany dotyczące ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik, który rozpoczyna pracę przy komputerze powinien być skierowany na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prawidłowo zaprezentowano zasoby biblioteczne w bilansie jednotki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy realizacja autokomisu wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy właściciel firmy, który jest kierowcą powinien przejść psychotesty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w takiej sytuacji Inwestor musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy wykonawca może się sprzeciwić decyzji zamawiającego dotyczącej odtajnienia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wynajem składników majątku wyłącza możliwość stosowania karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wypłata odszkodowania powoduje konieczność korekty podatku należnego i zwrotu skorygowanego uprzednio podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zamiast zaległego wynagrodzenia można prezesowi przekazać samochód wykupiony z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zestaw rusztowań należy rozliczać w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów podróży służbowej menedżerowi podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Gdzie należy zaksięgować różnice kursowe wynikające z transakcji międzynarodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Gdzie znajduje się miejsce opodatkowania usług dźwigowych świadczonych zagranicą dla polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towarów na rzecz ambasady polskiej we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę podatku zastosować do wynagrodzenia Włocha, który jest członkiem zarządu w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ewidencjonować gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie dokumenty powinien otrzymać uczeń przenoszący się do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć ośrodek, jeśli istnieją podstawy do stwierdzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą bezpłatna cesja umowy leasingu na powiązaną kapitałowo spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki kurs średni NBP należy przyjąć to wyceny faktury w ujęciu kosztowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy uwzględniać w dochodzie rodziny zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownicy, która powraca z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości nieruchomość wynajmowaną innemu podmiotowi na działalność medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak organ powinien ustalić, na jakiej podstawie nastąpiło wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zachodzi koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien postąpić ośrodek, jeśli klientka nie stawia się na wezwania w celu wyjaśnienia jej sytuacji dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak powinien postąpić ośrodek, jeśli u klienta jest zbieg prawa do świadczenia i dodatku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać poprawnie wystawiona faktura korygująca VAT błędnie naliczony w latach 2011 i 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzać inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w jednostce budżetowej prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie klientom bonów upominkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć przekazanie poręczycielowi rzeczy ruchomych w zamian za spłatę kredytu przez poręczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wycenić wartość aportu, gdy wniesieniu podlega nieruchomość obciążona hipoteką?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy kwotę dofinansowania z ZFŚS należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy nagroda regulaminowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń chorobowych oraz wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy należy zgłosić do WIOŚ odbiór nowo wybudowanych zbiorników podziemnych na olej napędowy lub silnikowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za energię elektryczną, jeśli wystąpił o jej duplikat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek informowania NBP o transakcjach z kontrahentem zagranicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy stronie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie ośrodek może dochodzić zwrotu zasiłku stałego, jeśli strona otrzymała rentę rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne