Questions and answers

Jak długo trwa ochrona związkowa nauczyciela mianowanego, jeżeli w piśmie nie wskazano żadnego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy ustalenie wysokości zmiany dochodu powinno odwoływać się do ostatniej czy pierwszej decyzji w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób organ może wymóc na wspólnikach spółki cywilnej przeniesienie koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Z jakich regulacji wynika obowiązek wskazania przez gminę kandydata na opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy koszt naprawienia wyrządzonej przez pracownika kontrahentowi szkody może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można w Polsce rozliczyć zapłacony w Czechach podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka polska, która wynajmuje od czeskiej spółki samochód osobowy powinna pobierać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nabyte za granicą usługi informatyczne podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatek na odzież roboczą przedsiębiorcy oraz pracowników może zostać ujęty w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy ująć korektę in minus dotyczącą WDT przy w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży odkupionego i wyremontowanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć transakcję WNT, jeśli podmiot jej dokonujący nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy opodatkowaniu usługi transportu towarów do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT w całości od zakupu używanego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć podatek należny i naliczony z tytułu zakupu złomu?c

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem programu komputerowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób naprawić błąd w nawie usługi na rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochody ze spadku ujmuje się w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy zarządzaniu nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek odpowiadania na pytania wykonawcy o uznanie równoważności urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy składka na rzecz klastra informatycznego może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w czasie biegu okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy matka może zgłosić do ubezpieczenia swoje dziecko, które ukończyło 26 lat i studiuje medycynę za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy zamawiający może po raz drugi przedłużyć termin ważności wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy pracownik po przepracowaniu zmiany może pracować w godzinach nadliczbowych w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać sprzedaży na zasadach ogólnych, czy w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku regulacji manometrów przysługuje dofinansowanie do okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wymagać od spawacza aktualnych uprawnień spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto odpowiada za okresowe przeglądy linii produkcyjnej doposażonej w elementy techniczne kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy rozpoznać transakcje wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak kwalifikować przychody osoby, z którą już rozwiązano umowę o pracę, otrzymane od byłego pracodawcy z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy bezrobotny ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Kawecka Anna | Aktualne

Jaka jest właściwość organów w sytuacji przeniesienia do innego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek rozliczenia podatku należnego od sprzedaży telefonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zdjęcia, jakimi dysponuje właściciel nieruchomości, mogą stanowić dowód podrzucenia odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne