Questions and answers

Czy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze zamiany za dopłatą podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak często należy wykonywać przegląd hydrantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT podział spółki przez wydzielenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest prawidłowy paragraf budżetowy dla dochodów z tytułu sprzedaży zlikwidowanego składnika majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaki jest właściwy kod dla odpadów powstałych w wyniku prac remontowych na linii segregacji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy wyliczyć odsetki od niezapłaconych zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak obliczyć odsetki od zobowiązań podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku nabycia budynków wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku nabycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kto dowodzi przed KIO, że złożone próbki były niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować obiekty małej architektury, które zostaną przekazane innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób powinny być archiwizowane faktury elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może oddelegować pracownika do pracy u kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy istnieje lista prac wzbronionych osobom chorym na cukrzycę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy koszty zakupu i wykonania napisów na torbach reklamowych mogą być uznane za koszty reklamowe jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy mogę wystawiać faktury (refaktury) za najem odbiorcom nie posiadając faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa z dodatkowego miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy odległość miejsc postojowych od działki siedliskowej należy traktować tak samo jak od działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy pacjenci zakładu leczniczo-opiekuńczego powinni być zaopatrywani w znaki identyfikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pozostawienie samochodu w rozliczeniu za inny powinno być potraktowane u podatnika jako przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika obsługi do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do końca roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek odbierania telefonu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy pracownik obsługi może dodatkowo pełnić dyżur w sobotę i niedzielę podczas prowadzenia poprawy matur w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy sprzedając samochód ze stawką 23% VAT, podatnik może skorygować VAT naliczony przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy umowa zawarta pomiędzy bankiem a osobą fizyczną, wobec której została ogłoszona upadłość jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy w liczbie ubezpieczonych do ubezpieczenia chorobowego uwzględnia się także pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy w pomieszczeniu gdzie użytkuje się płyn eksploatacyjny jest wymagana gaśnica?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku utracenia orzeczenia o niepełnosprawności, organ musi zmienić wysokość pomocy pieniężnej z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy wypadek, któremu uległ zawodowy tancerz w trakcie spektaklu, może zostać potraktowany jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy z tytułu zwiększenia zadań pracownikowi samorządowemu należy przyznać mu dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Gdzie powinny być wykazane zobowiązania płatne w ratach z tytułu usług w sprawozdaniu Rb-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy transporcie towarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie są obowiązki płatnika składek w przypadku zmiany numeru konta bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować zakup usługi kulturalnej od zespołu muzycznego z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować świadczenie usług marketingowych na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Aktualne

Jak naliczyć odpis na ZFŚS w przypadku likwidacji pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę organizacji ślubu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik zgłasza pogorszenie się stanu zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć w podatku dochodowym użytkowanie kombajnu we własnym gospodarstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak przeliczyć na potrzeby VAT wartości wyrażone w walutach obcych, dotyczące WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty podatkowe w przypadku zbycia użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi dodatkowe dot. WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu, jeżeli w rozliczeniu daje się w zamian inny samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ustalić czas pracy pracownicy obsługi, która pracuje w systemie równoważnego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wygląda rozliczenie w VAT prowizji od wielkości sprzedaży i na podstawie jakich dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Łabno Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach bank może rozliczyć w kosztach podatkowych rezerwy na ryzyko ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Po ilu latach przedawnia się prawo pracownika do otrzymania nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W którym momencie otrzymane zaliczki należy ująć w przychodach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dofinansowanie wypoczynku dla pracownika stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy doliczyć premię kwartalną uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy koszty szkolenia dla pracowników odbywającego się za granicami kraju, mogą stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kwota za imprezę pracowniczą powinna być doliczona do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne