Questions and answers

Czy za zmarłego wspólnika należy złożyć zeznanie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można sfinansować sprzęt sportowy dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są zasady dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w przypadku rozdziału działalności fundacji na dwie oddzielne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w związku z przeniesieniem umowy leasingu na spółkę zależną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki kod należy nadać zmieszanym odpadom papy i wełny mineralnej z rozbiórki obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy liczyć terminy, o których mowa w art. 17 pkt 9, 11 i 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku podjęcia na nowo zaniechanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać amortyzację degresywną w ujęciu bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi montażowe wykonywane w ramach podwykonawstwa na nieruchomości we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od kontrahenta z USA, jeśli został on dostarczony z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT wydatki na wdrożenie i konfigurację programu oraz na jego użytkowanie przed wdrożeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie wypłacone z opóźnieniem wynagrodzenia członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione na przerobienie samochodu osobowego na ciężarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu przy świadczeniu usług o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury, które wpłynęły w miesiącu następnym po sprzedaży firmy i zakończeniu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować w ewidencji urzędu gminy częściowe koszty zakupu samochodu dla OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy krewny jest osobą zobowiązaną do alimentacji w przypadku ustalania odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy osoba traci dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi należy się zwrot kosztów dojazdu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej odległości od granicy działki drogowej należy lokalizować budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać nadwyżki lub braki w momencie przyjęcia towaru na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać u pracowników przychód z tytułu otrzymania biletów do teatru?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieją jakieś dodatkowe obowiązki przy eksporcie odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy OPS może posługiwać się danymi klientów będących w zbiorze danych ośrodka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy otrzymywane świadczenia z pomocy społecznej należy doliczyć do dochodu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy dotyczące przejęcia zakładu pracy dotyczą wyłącznie pracowników przejmowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy świadczenia z pomocy społecznej przysługują osobie przebywającej w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy udzielanie świadczeń z pomocy społecznej powinno być oparte na decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Do kiedy muszę przeprowadzić badania tego samochodu, żeby odliczyć 100%VAT od nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy prawidłowo naliczyć dodatki do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin i pracy porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zakup alkoholu od producentów z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć import towaru z Chin, jeśli dostarczono go w mniejszej ilości niż zafakturowano?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług organizacji pracowniczego planu przydziału akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty postoju kontenera w porcie związane z importem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe z tytułu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy sklasyfikować odpady z cmentarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

CO JEST ZMIANĄ PRZEZNACZENIA GRUNTU LEŚNEGO

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Kokoszewska Kamila | Nieaktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, sam proces sortowania odpadów można opisać jako odzysk w procesie R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy agregat prądotwórczy jest objęty przepisem zachowania dopuszczalnej ilości decybeli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy działki oznaczone ewidencji gruntów i budynków symbolem LsIII, LsIV, oraz symbolem RV to użytki rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy kierowca przebywający w podróży ma prawo do diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert powinien zastosować zamawiający w przetargu na usługi pocztowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zgłosić do ubezpieczeń społecznych pierwszego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do otrzymania odprawy pośmiertnej, jeżeli pracownik pozostawał w konkubinacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo nadać nazwę ulicy stanowiącej kontynuację ulicy położonej na terenie innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Wykonywania jakich czynności pracodawca może żądać od pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Kiedy likwidacja stanowiska pracy może zostać uznana za pozorną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy odwołany kierownik OPS zostanie przywrócony do pracy, jako pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy okres studiów zalicza się do stażu pracy przy ustalaniu emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przyznany zasiłek okresowy należy liczyć do dochodu osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zapewnienie pracownikowi obiadu podczas delegacji stanowi jego dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy 2 części D.2. deklaracji VAT-7(14), w poz. 39 i w poz. 41 podatnik może wykazać zakup ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy członkowie stowarzyszenia mogą podpisywać między sobą umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy dla polskiej spółki wystąpi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla zainteresowanych uczniów mogą być w gimnazjum realizowane trzy języki obce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy faktura za transport powinna być zaksięgowana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy koszt prac adaptacyjnych stanowi koszt podatkowy, czy zwiększa wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od kosztów zakupu wyposażenia kawiarni będącej własnością instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne