Questions and answers

Czy przepisy dotyczące przejęcia zakładu pracy dotyczą wyłącznie pracowników przejmowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy świadczenia z pomocy społecznej przysługują osobie przebywającej w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy udzielanie świadczeń z pomocy społecznej powinno być oparte na decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Do kiedy muszę przeprowadzić badania tego samochodu, żeby odliczyć 100%VAT od nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy prawidłowo naliczyć dodatki do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin i pracy porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zakup alkoholu od producentów z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć import towaru z Chin, jeśli dostarczono go w mniejszej ilości niż zafakturowano?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług organizacji pracowniczego planu przydziału akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty postoju kontenera w porcie związane z importem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe z tytułu wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy sklasyfikować odpady z cmentarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

CO JEST ZMIANĄ PRZEZNACZENIA GRUNTU LEŚNEGO

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Kokoszewska Kamila | Nieaktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, sam proces sortowania odpadów można opisać jako odzysk w procesie R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy agregat prądotwórczy jest objęty przepisem zachowania dopuszczalnej ilości decybeli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy działki oznaczone ewidencji gruntów i budynków symbolem LsIII, LsIV, oraz symbolem RV to użytki rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy kierowca przebywający w podróży ma prawo do diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert powinien zastosować zamawiający w przetargu na usługi pocztowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zgłosić do ubezpieczeń społecznych pierwszego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do otrzymania odprawy pośmiertnej, jeżeli pracownik pozostawał w konkubinacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo nadać nazwę ulicy stanowiącej kontynuację ulicy położonej na terenie innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Wykonywania jakich czynności pracodawca może żądać od pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Kiedy likwidacja stanowiska pracy może zostać uznana za pozorną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy odwołany kierownik OPS zostanie przywrócony do pracy, jako pracownik socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy okres studiów zalicza się do stażu pracy przy ustalaniu emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przyznany zasiłek okresowy należy liczyć do dochodu osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zapewnienie pracownikowi obiadu podczas delegacji stanowi jego dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy wyliczyć staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy 2 części D.2. deklaracji VAT-7(14), w poz. 39 i w poz. 41 podatnik może wykazać zakup ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy członkowie stowarzyszenia mogą podpisywać między sobą umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy dla polskiej spółki wystąpi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla zainteresowanych uczniów mogą być w gimnazjum realizowane trzy języki obce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy faktura za transport powinna być zaksięgowana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy koszt prac adaptacyjnych stanowi koszt podatkowy, czy zwiększa wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od kosztów zakupu wyposażenia kawiarni będącej własnością instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana lokalizacji II etapu zamierzenia budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy najem w ramach działalności gospodarczej może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ ochrony środowiska może wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli w wyniku tego procesu nie powstaje odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Czy pobieranie opłat za zakup materiałów na zajęcia plastyczne zwolnione z opodatkowania VAT podlega temu podatkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może zbyć pojazd w 50%, opodatkowując tylko tę część VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik musi odprowadzić podatek należny od przekazania pracownikowi towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik powinien rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy potrącenie z wynagrodzenia pracownika za używanie samochodu służbowego podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekazanie karnetów i wejściówek powinno być u podatnika opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy roszczenie pracownika o wypłatę dodatku relokacyjnego ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania umów z członkami zarządu podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uraz, którego pracownik doznał w czasie podróży służbowej może być traktowany jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą może zostać zawarta umowa o wolontariat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy w przypadku nowej kadencji pracownik samorządowy powinien złożyć nowy wniosek o urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy w ustawie o VAT jest wskazany maksymalny termin płatności, który można udzielić kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wymaganą w SIWZ kwotę średniorocznego przychodu może wykazać konsorcjum, czy każdy z jego członków z osobna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne