Questions and answers

Co dyrektor może zrobić w sytuacji kiedy rodzic nie odbiera swojego dziecka ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dla celów VAT należy uwzględnić przychody uzyskiwane z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dochód z prac sezonowych należy doliczyć do dochodu strony przy świadczeniach z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dochód z zasiłku rodzinnego może być dochodem utraconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury korygującej dokumentującej zwrot nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy lokal gastronomiczny (PKPiR) zobowiązany jest przeprowadzać spis z natury częściej niż raz na rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od prezentów przekazywanych osobom fizycznym i firmom?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy następuje utrata dochodu w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy od odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia należy potrącić nauczycielowi składki z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy oklejenie samochodu reklamą naszej firmy może być środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy opłata franczyzowa podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik musi przechowywać PIT-11, a jeśli tak to przez jaki okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika na zagraniczne studia w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownica nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego za okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik po uzupełnieniu kwalifikacji może zostać awansowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy rezerwę na świadczenia pracownicze należy rozwiązywać w wysokości faktycznej wypłaty świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy są jakieś regulacje prawne zakazujące lub uniemożliwiające realizację podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż takiego ziemniaka jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Mięsok Anna | Aktualne

Czy sprzedaż udziału w drodze podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż zwolniona powinna być brana do struktury przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy stosowanie pasów lędźwiowych jest potrzebne w trakcie dźwigania ciężarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy stworzenie pokazowego ogrodu na dzierżawionym gruncie podlega amortyzacji jako inwestycja w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą zawierać ze spółką umowy dotyczące wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydane przez SKO postanowienie przerywa bieg przedawnienia decyzji za 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zamawiający ma prawo zniszczyć próbki wykonawców, którzy nie wygrali postępowania i nie chcą zwrotu próbek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zmiana umowy spółki polegająca na połączeniu dwóch spółek kapitałowych podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Do jakich dokumentów może mieć dostęp osoba przeprowadzająca kontrolę w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży ozdób z kordonka i wełny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze posiada uczniowski klub sportowy w formie stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jakie obowiązują zasady opodatkowania pracowników zatrudnionych z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są przepisy określające wymagania dla pomieszczeń do wykonywania pomiarów rentgenowskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jaki jest limit obrotu uprawniający do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki powinien być udział właściciela obiektu w czynnościach zawiązanych z ochroną przeciwpożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak należy obliczyć dodatek za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy stworzyć harmonogram czasu pracy dla systemu zmianowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy wyliczyć wysokość urlopu wypoczynkowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak potraktować koszty kredytu (prowizję bankową i odsetki)?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy określić termin wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczać w CIT sprzedaż materiałów edukacyjnych za pośrednictwem zagranicznej platformy internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT bezpodstawnie wystawioną fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć przejęcie majątku zmarłego dłużnika, którego spadkobiercy odrzucili spadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak udokumentować wykonanie usługi, jeśli odbiorca ogłosił upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ująć w PKPiR dokonanie zakupu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wygląda prawo nauczycieli do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak zaksięgować zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją, a następnie zwrot części dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Kiedy nastąpi WNT i na jaki dzień należy przyjąć kurs średni do opodatkowania transakcji podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo należy przyznać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne