Questions and answers

Czy udział pracownika w wigilii pracowniczej będzie skutkował powstaniem przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługa sprzątania szpitala jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zaistniały uraz - neuralgia międzyżebrowa, można zakwalifikować jako wypadek w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zakład budżetowy powinien opłacać podatek od środków transportowych od pojazdów asenizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za pracę w dodatkowym dniu wolnym od pracy –pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny niepłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zawieszenie działalności nie wpłynie na okres bycia czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zgodnie z art. 42 ustawy o VAT elektroniczny list przewozowy jest wystarczający aby zastosować 0% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zleceniobiorca ma obowiązek ustalenia przychodu z nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy żona może świadczyć nieodpłatnie usługi dla spółki męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaka powinna być minimalna wysokość balustrady schodów w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaką kwotę wynagrodzenia należy wypłacić pracownikowi, jeżeli w trakcie miesiąca został oddelegowany do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak będzie wyglądało opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności usługowej copywriterskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są przepisy stanowiące o drzwiach do ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż nieruchomości na cele mieszkaniowe z bonifikatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy potraktować przekazanie symulatora przez niemiecką firmę krajowemu nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo fakturę wystawioną z tytułu dokonanego WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot należności na rzecz klienta, gdy nie doszło do planowanego zakupu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić kwotę czynszu dla bezpłatnego użyczenia lokalu spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie ujmować w kosztach podatkowych prowizje bankowe związane z przelewami walutowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien wypełnić zgłoszenie VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób powinien ewidencjonować obrót przy użyciu kasy fiskalnej pośrednik w sprzedaży usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób zaewidencjonować w PKPiR koszt wyhodowanych kwiatów w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kierowcy zatrudnieni w transporcie mogą mieć planowaną pracę w niedziele i święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy mamy do czynienia ze sprzedażą do UE towaru w ramach WDT, czy usługą na ruchomym majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można udzielić zamówienia na świadczenie usług pocztowych w trybie art. 5a p.z.p. z kryterium ceny jako jedynym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odsetki i prowizje od kredytu inwestycyjnego obciążają inwestycje czy koszty działalności podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy osoba fizyczna może na własne potrzeby pozyskać żwir z własnej nieruchomości oznaczonej jako rola?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Król Lidia | Aktualne

Czy otrzymany od kontrahenta skan lub kserokopia faktury uprawnia do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik dobrze rozliczył VAT od faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany kartą podatkową może świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi księgowe będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może w drodze jednostronnej decyzji wysłać pracownika na urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje dzień wolny za 1 listopada, jeżeli w tym dniu przebywała na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy produkcja oraz sprzedaż srebra koloidalnego jest licencjonowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przekazanie pieniędzy przez spółkę dla byłego udziałowca i prezesa będzie opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przewóz na potrzeby własne poza granice kraju wymaga dodatkowych zaświadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy świadczenia fundowane przez stowarzyszenie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy umowa pożyczki podpisana między bratem a siostrą będzie korzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy utracona przez przedsiębiorcę przedpłata może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zakup alkoholu, stanowiącego skład paczki świątecznej, można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zmiany w treści hipoteki kaucyjnej podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów za autostradę i parking można rozliczać w ramach kilometrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła u pracowników udział w akcji "Szlachetna Paczka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować świadczone przez czeską firmę usługi wynajmu maszyn wraz z obsługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokalu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokalu użytkowego, w którym wykonywana była działalność gospodarcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinny być inwentaryzowane środki trwałe powierzone w użytkowanie jednostkom podległym gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2014 r., Spychalski Bartosz | Aktualne