Questions and answers

W jaki sposób należy ująć rabat posprzedażowy za cały kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób odliczyć VAT od transakcji zakupu materiałów z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającym na urlopie wychowawczym przysługują wczasy pod gruszą wypłacane z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych u GIODO i powołania ABI?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim terminie należy odpowiedzieć na wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić wartość początkową linii produkcyjnej, jeśli niektóre z maszyn są zamortyzowane w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów wierzytelność wobec firmy z uwagi na jej nieściągalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Ile godzin zastępstw może mieć nauczyciel świetlicy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dojdzie do WDT, czy podatnik powinien wystawić dwie faktury: jedną na usługę NP, drugą jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy w podstawie wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie za dyżury?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób udokumentować zakup owoców zakupionych bez faktury/paragonu od rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy można zaliczyć do stażu pracy okres zatrudnienia, za który pracownik nie posiada świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy umowa spółki komandytowej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieją przepisy określające wymiary kojca dla psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy pracownik szkoły może wystąpić o kserokopię jego teczki akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zamiana mieszkania na dom za dopłatą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w postępowaniu w sprawie naruszenia stosunków wodnych konieczne jest powołanie biegłego z zakresu hydrologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy korzystanie z oferty specjalnej wydawnictwa dostarczającego podręczniki jest działaniem korupcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować roboty budowlane polegające na wykonaniu stolarki w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki powstaną w przypadku transakcji między spółką komandytową a jej komplementariuszem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje odpłatne zbycie udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy przyjąć dla budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego nabytego od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie bhp spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów tłocznik może być zamontowany na stole prasy bez śruby?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zwrot kosztów podróży dla artysty jest jego przychodem i powinien być opodatkowany i oskładkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zamawiający może poprawić nazwę oferowanego przez wykonawcę produktu jako oczywistą omyłkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy spółka musi wystawić fakturę VAT-RR, na jaką kwotę i w jakiej dacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik musi dokonać korekty VAT na podstawie art. 91 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jakich środków najlepiej sfinansować tworzenie pokoju socjalnego ze sprzętem sportowo-rekreacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim miesiącu podatnik powinnien wykazać fakturę korygującą jako sprzedaż poza terytorium kraju

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy otrzymanie darowizny w gotówce wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ksiądz zatrudniony w szkole ponadgimnazjalnej może odprawiać mszę, będąc na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń zaocznej szkoły ponadgimnazjalnej może być przyjęty do bursy na prawach wychowanków szkół dziennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne