Questions and answers

Jaki jest limit obrotu uprawniający do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki powinien być udział właściciela obiektu w czynnościach zawiązanych z ochroną przeciwpożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak należy obliczyć dodatek za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy stworzyć harmonogram czasu pracy dla systemu zmianowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy wyliczyć wysokość urlopu wypoczynkowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak potraktować koszty kredytu (prowizję bankową i odsetki)?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy określić termin wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczać w CIT sprzedaż materiałów edukacyjnych za pośrednictwem zagranicznej platformy internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT bezpodstawnie wystawioną fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć przejęcie majątku zmarłego dłużnika, którego spadkobiercy odrzucili spadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak udokumentować wykonanie usługi, jeśli odbiorca ogłosił upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ująć w PKPiR dokonanie zakupu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wygląda prawo nauczycieli do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak zaksięgować zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją, a następnie zwrot części dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Kiedy nastąpi WNT i na jaki dzień należy przyjąć kurs średni do opodatkowania transakcji podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo należy przyznać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać podatek należny w związku z WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać podatek naliczony w związku z nabycie usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w stosunku do dobudowanej antresoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Kiedy spółka powinna zaprzestać amortyzacji środka trwałego, którego zamierza sprzedać?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Na jakich zasadach należy powołać zastępcę nadleśniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Na jakim koncie zaksięgować przekazanie pieniędzy z otrzymanej darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

O jakim odwołaniu jest mowa w art. 182 ust. 2 pkt 2 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

W deklaracji za jaki miesiąc należy rozliczyć import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć dochód rodziny przy świadczeniach rodzinnych, jeśli doszło do obniżki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi samorządowemu pracę w wolną sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przedmiotową transakcję należy traktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w wyniku poddania odpadów przetworzeniu w procesie R3 powstaje produkt czy odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zużyte tarcze ścierne o spoiwie organicznym można sklasyfikować pod kodem odpadu 16 03 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób uzasadnić korektę deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna obowiązku stosowania hełmów ochronnych podczas obsługi suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy administrator danych osobowych może powołać kilku administratorów bezpieczeństwa informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku wykonania formy do produkcji towarów przez kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma polska może wystawić fakturę na rzecz firmy francuskiej na transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy jeżeli nauczyciel nie ma możliwości uzupełniania etatu w innej szkole można ograniczyć mu wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy możemy wystawić korekty do faktur za wynajem, jeśli klient od początku działał z zamiarem wyłudzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można określić wartość budynku na podstawie wyceny biegłego, jeśli znana jest wartość zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy nabywca środka obrotowego ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zbywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy aktywować koszty związane z wytworzeniem aplikacji, którą spółka zamierza sprzedawać?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy należy traktować VAT jako naliczony od faktury za usługi w kraju, jeżeli później refakturowane są na Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy zastosować 23% stawkę VAT przy sprzedaży wraku pojazdu który był leasingowany przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nieodpłatne użyczenie lokalu spowoduje utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy odszkodowanie otrzymane przez podatnika będącego na ryczałcie podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, którego pracownik nie przejął, można wliczyć mu do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę końcową zerową do zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy polska firma może eksportować odpady opakowaniowe do odbiorcy, który nie jest docelowym recyklerem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy po zmianie burmistrza wydane pracownikom pomocy społecznej upoważnienia są ważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Skalska Magdalena | Aktualne