Questions and answers

Wg jakiej stawki VAT należy opodatkować sprzedaż soków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy premię uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować dokonany na Łotwie zakup biletów lotniczych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT w przypadku otrzymania faktury dotyczącej licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy obciążyć kontrahentów opłatami za zużycie opon wynajmowanych naczep?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania wraz z zabudowaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy faktura za wystawione etapy musi byś bezwzględnie równa wartościowo z protokołem zaawansowania prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na wykonanie listew do ławek i do refaktury za montaż okien w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak na gruncie ustawy o VAT należy zaklasyfikować produkt związany z dopłatą do wersji sieciowej oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty dowozu towarów do klientów należy wyszczególnić na paragonie fiskalnym w oddzielnej pozycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymywana przez podatnika dopłata powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien występować w roli podatnika - gmina czy urząd gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy VAT od wykupu samochodu osobowego po zakończeniu leasingu operacyjnego podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakupionych usług serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy urząd gminy powinien naliczyć VAT z tytułu przekazania lamp przedsiębiorstwu energetycznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy otrzymanie faktury leasingowej uprawnia do odliczenia naliczonego na niej podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dokonanie leasingu zwrotnego samochodu jest dopuszczalne z puktu widzenia przepisów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny, jeśli o SZO na dziadka wnioskuje wnuk?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wykazać urlop ojcowski w raporcie ZUS RSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego jeśli zapłata następuje na zasadzie potrącenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy gmina jest operatorem wybudowanego wodociągu i czy powinna pobierać opłaty od użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować, sprzedając używany samochód ciężarowy do kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy nie zostaje ustalana na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy po zmianie przeznaczenia samochodu niezbędna będzie korekta VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaka stawka VAT przysługuje przy zakupie używanego samochodu w komisie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy prawo do odliczanie VAT od zakupionego paliwa przysługuje w stosunku do samochodów 9-osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie opłaty za korzystanie ze środowiska zapłacone z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca jest związany wypowiedzeniem pracownika, który długotrwale przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaka jest kolejność zaliczania wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyegzekwowanych przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla dostawy towaru na Słowację?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik może refakturować koszty paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy instytucje kultury są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy odwołany pracownik samorządowy ma obowiązek świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy dzień wolny za pracę w wolną sobotę można oddać pracownikowi w kolejnym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć urlop niepełnoetatowca, którego zatrudnienie trwało od grudnia do lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku zatrudnieniem obcokrajowca z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nieodpłatny udział w zajęciach jest świadczeniem usług w rozumieniu przepisów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy o pozwolenie na pracę może wystąpić firma, której podwykonawca zatrudnia cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenia rodzinne jeśli wyrok alimentacyjny nie jest jeszcze prawomocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na użytkowanie wylotu rurociągu do zrzutu wód upustowych ze zbiornika wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można sfinansować oprawę muzyczną na imprezie organizowanej w ramach działalności socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy urządzenie kwalifikowane jako kanał musi mieć ujęcie wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można uniknąć podatku od wycieczki finansowanej z ZFŚS potrącanego powyżej kwoty 380,00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy w pozwoleniu wodnoprawnym należy opisać, jaką oczyszczalnię zastosowano?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi samorządowemu należy wypłacić większy dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

W którym roku ująć po stronie kosztów skorygowany VAT za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne