Questions and answers

Czy podatnik, który kupił sprzęty AGD i urządzenia sanitarne może wystąpić o zwrot VAT za materiały budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik będzie zobowiązany do korekty odliczonego podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT z faktory za zakupu usługi w kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy po zwolnieniach grupowych możliwe jest zatrudnienie firmy zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przy darowiźnie mieszkania w zamian za dożywocie trzeba zapłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ryczałt przyznany pracownikowi za korzystanie z samochodu prywatnego jest oskładkowany i opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sołtys, który został wybrany na przewodniczącego rady gminy może nadal pełnić funkcje inkasenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki udziałowcowi podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ustaloną wartość rezydualną środka trwałego można amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy VAT od zakupu zegarków podlega odliczeniu od podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wartość nagrody rzeczowej przekazana pracownikowi będzie przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w podstawie zasiłku chorobowego należy uzupełnić miesiące, w których pracownik był nieobecny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w sytuacji powierzenia pracownikowi mienia konieczne jest zawarcie oddzielnej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zakup długopisów (bez logo firmy) i świec można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup licencji w wersji przeznaczonej do celów demonstracyjnych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować laminator?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak amortyzować środki trwałe (np. system drenaży, prawo wieczystego użytkowania) rekultywowanego składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jakie przepisy mają zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie warunki powinien spełniać budynek przedszkola, w którym organ prowadzący zamierza utworzyć żłobek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakim procesem odzysku należy oznaczyć przetwarzanie odpadowego styropianu w zakładzie produkcji styropianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak konkretnie należy określić nazwę stanowiska w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku organizowania konkursów w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować i wykazać w bilansie sprzedaż kart podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak opodatkować budynki wykorzystywane przez podatnika jako obiekty noclegowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ujmować w księgach rachunkowych otrzymane transze dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak wygląda organizowanie prac społecznie użytecznych w jednostkach samorządu powiatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować przychód podatnika, na którego konto bankowe wpływa kwota w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć podatek należny z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy należy zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel przedszkola ma prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy osobie przysługuje pomoc w formie nauczyciela cienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Komu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego po rozwodzie rodziców dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać poprawy umowy o pracę, w której błędnie wpisano datę rozpoczęcia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć świadczenia rzeczowe z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować należy osobę, która dokonuje sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z wysypiska śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć kupony z doładowaniami do telefonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co dyrektor może zrobić w sytuacji kiedy rodzic nie odbiera swojego dziecka ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dla celów VAT należy uwzględnić przychody uzyskiwane z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dochód z prac sezonowych należy doliczyć do dochodu strony przy świadczeniach z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dochód z zasiłku rodzinnego może być dochodem utraconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury korygującej dokumentującej zwrot nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy lokal gastronomiczny (PKPiR) zobowiązany jest przeprowadzać spis z natury częściej niż raz na rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od prezentów przekazywanych osobom fizycznym i firmom?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy następuje utrata dochodu w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy od odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia należy potrącić nauczycielowi składki z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy oklejenie samochodu reklamą naszej firmy może być środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy opłata franczyzowa podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne