Questions and answers

Czy samorządowy zakład budżetowy może mieć więcej niż jeden rachunek bieżący?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy są jakieś sposoby na to żeby przy wycofywaniu samochodu na potrzeby osobiste nie płacić VAT należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wpłata środków przekazanych na rzecz szkoły powinna być zaliczona do limitu zwolnionego od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy w prawidłowym terminie wystawiamy fakturę za udział w szkoleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie za czas przestoju należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zmarłemu pracownikowi można z pozostałości należnego wynagrodzenia potrącić raty niespłaconej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy z zasiłku stałego wypłacanego przez GOPS można potrącać zajęcia komornicze lub zaległe alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można w paczkę świąteczną włożyć butelkę wina?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych z zmianą mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaką stawką opodatkować import usług transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe grożą spółce, która nie prowadzi dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT sprzedaż samochodu kupionego w 2003 r., przy którego zakupie odliczono 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest paragraf budżetowy dla odsetek od umowy na wykup wierzytelności??

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak na gruncie ustawy o VAT rozliczyć dotację unijną na szkolenia dla techników dentystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować aport wnoszony do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy fakturować sprzedaż kart Multi Sport?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak opodatkować darowiznę części inwentarza na rzecz syna współwłaściciela gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak poinformować US że doradca podatkowy będzie prowadził tylko biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Jak właściwie skorygować zakup tego towaru, oraz ich sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup przez gminę prawa wieczystego użytkowania od przedsiębiorcy prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy gmina może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów za pobyt osoby w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku częściowego wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do pokrycia kosztów badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia druku ZUS Rp-7, jeżeli pracodawcę obsługuje biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W deklaracji VAT za jaki miesiąc wykazać tę zaliczkę, czy za październik, czy za listopad?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób korygować koszty bezpośrednie w wyniku opóźnionej zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć kwoty podatku naliczonego do skorygowania w deklaracji rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Welsyng Anna | Aktualne

W jaki sposób powinien się rozliczyć pracownik zatrudniony w Polsce przez pracodawcę niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jak sposób wycenić grunt wchodzący w skład przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy błędnie wpisaną datę możliwego przedłużenia terminu wykonania umowy, można uznać za oczywistą omyłkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy istnieje obowiązek pobierania opłaty skarbowej od poświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy każdorazowe spóźnienie do pracy pracownicy szkoły powinni usprawiedliwiać w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy mam prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, jeżeli zapłaciłam za kasę po jej ufiskalnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy mamy do nie czynienia z importem towaru, czy z WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy na rozbudowę obiektu wymagana jest decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczycielce opiekującej się dzieckiem do lat 4, dyrektor szkoły może przydzielić godziny nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel należący do związku zawodowego zobowiązany jest wnosić opłaty członkowskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przysługuje stronie odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pielęgniarki pracujące w centralnej sterylizatorni mogą pełnić dyżur pod telefonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik wykonujący usługi fotograficzne może w 2011 r. rozliczać się ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy udziałowiec spółki z o.o. (osoba fizyczna) ma obowiązek wykazać w zeznaniu przychody z umorzenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy pracownicy zatrudnionej na czas określony powinien trwać do końca umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie pełnoletniego syna jednego ze wspólników spółki jawnej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne