Questions and answers

W jaki sposób obliczyć termin na dokonanie aktualizacji danych ewidencyjnych w przypadku zmiany nazwy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości nabytej w roku 2004 jako prawo użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy asystent rodziny pracujący na umowę zlecenia w OPS może być w tej samej gminie radnym rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy bez zgody pracownika można potrącić jego dług wobec zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy córka posiadająca pełnomocnictwo może umieścić swoją matkę w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy do odpadu o kodzie 20 03 06 można zaliczyć wodę po płukaniu lub czyszczeniu kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy do zaprzestania potrącania składek za członkostwo w związku zawodowym wystarczy samo oświadczenie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może po kontroli organu prowadzącego odebrać przyznaną nauczycielowi nagrodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy firma wytwarzająca odpady w postaci tonerów o kodzie 16 02 16 może oddać je szkole w ramach akcji ekologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma zajmująca się świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i kredytowego ma obowiązek złożenia VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można odmówić udzielenia pracownikowi pożyczki mieszkaniowej ze względu na zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można potrącić kwoty z odprawy pośmiertnej na poczet niespłaconej pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel przywrócony do pracy wyrokiem sądu powinien zwrócić uprzednio wypłaconą odprawę wraz z odszkodowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy na wniosek pracownika można przekazać w całości wynagrodzenie na spłatę pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie do Norwegii towaru w ramach reklamacji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od faktury zaliczkowej można odliczyć 100% VAT, nie mając dodatkowego badania technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odpłatne umieszczenie logo firmy na samochodzie prywatnym pracownika podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy oświadczenie zgłoszenia celnego jest dokumentem wystarczającym do rozliczenia importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymana przez pracownika nagroda pieniężna z tytułu wygranej w loterii stanowi podstawę wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik, który zarejestruje się na potrzeby VAT ma jakieś ograniczenia w zakresie tego, kiedy wystąpi o zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków dotyczących samochodu pomocy drogowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik od faktur zastępczego samochodu może odliczać 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik powinien złożyć VAT-R aktualizację w związku z dodatkowymi czynnościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy może odmówić przyjęcia na przeszkolenie pielęgniarki powracającej do zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy spółki wodne powołane w celu dostarczania wody zobowiązane są do informowania o jej jakości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy toalety przenośne typu Toi Toi podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy warunkiem przyjęcia budynku do używania jest data stwierdzenia, iż jest on kompletny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w momencie sprzedaży podatnik może odliczyć VAT naliczony i skorygować deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku otrzymania pomocy de minimis powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z nauczycielem przywróconym do pracy wyrokiem sądu należy podpisać aneks do umowy zmieniający wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować garaż, który spółka cywilna wynajmuje osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak długo ma przechowywać dokumentację podatnik, którego upadłość ogłoszono w 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła przekazanie samochodu na potrzeby własne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT zakup gadżetów w celu rozdania ich potencjalnym klientom na targach w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy postąpić, jeśli niewłaściwie wskazano okresy koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak określić koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrody pieniężne wypłacone w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna postąpić firma z opakowaniem po substancji żrącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak powinna wyglądać decyzja w sprawie świadczeń rodzinnych skoro koordynacja została ustalona okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usług doradczych od firmy z Cypru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić właściwą gminę do umieszczenia osoby w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak w najlepszy sposób przekazać działalność gospodarczą małżonce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy okres pracy na gospodarstwie rolnym rodziców należy zaliczyć do stażu pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Kogo mamy wykazać w deklaracji VAT UE jako dostawcę i deklaracji Intrastat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto ponosi koszty wypłacenia wynagrodzeń w nieprawidłowej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie powinna zostać wypłacona pracownikowi odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób możemy skorygować VAT należny, skoro nie możemy zdobyć potwierdzenia odbioru korekty przez klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dealer może wystawić faktury z VAT zwolnionym, czy ma doliczyć 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy komornik naliczy opłatę komorniczą mimo zawieszenia tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy mogę skorygować podatek VAT z tytułu faktur z lat 2011, 2012, za które nie otrzymałam zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy niesłusznie naliczony i zapłacony podatek VAT należy wliczać do podstawy opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymując fakturę od kontrahenta z Holandii firma powinna wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć w 100% VAT od wynajmu oraz zakupu paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawił notę uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może ze środków ZFŚS sfinansować obóz uzdolnionemu dziecku pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracownikowi szkoły przysługuje pożyczka z ZFŚS na budowę domu, jeżeli pozwolenie na budowę jest starsze niż 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca wykonujący usługi transportu medycznego (PKD 86.90.B) może korzystać ze zwolnienia z obowiązku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przyjęcie do ZOL-u bez zgody pacjenta wymaga uzyskania zgody od sądu opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne