Questions and answers

Czy wartość dodatkowych kosztów wynikających z umowy z kontrahentem ma wpływ na podstawę opodatkowania importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w szkole publicznej jest wymagane by co roku przeprowadzać spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaką informację należy złożyć w urzędzie skarbowym przy zakupie samochodu osobowego z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi sprzątania placu budowy przy tzw. mieszkaniówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT spowoduje sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak określić termin obowiązku podatkowego w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę o testowanie smartfona?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak potwierdzić saldo należności, która jest przedmiotem faktoringu niepełnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak powinien być rozliczany podatek VAT od umowy leasingu samochodu osobowego, zawartej we wrześniu 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty recertyfikacji uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej odpisy amortyzacyjne od otrzymanej licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak uregulowane jest nadawanie imion poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wystawić refakturę kosztów gastronomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać eksport towarów w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku najmu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od dostawy lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto otrzyma środki zgromadzone na lokacie po śmierci klienta banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku przyznania przez naszego importera bonusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję o zasiłku stałym, jeśli osoba otrzymała świadczenie emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób dokonać wprowadzenia do spółki jawnej nowych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób powinienem rozliczać wykonywaną usługę turystyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach podatkowych sprzedaż kart podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy w przetargu ofertę złożyły dwie firmy o takiej samej nazwie i adresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy administratorem bezpieczeństwa informatycznego w szkole może być informatyk zatrudniony z zewnętrznej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalność Archiwów Państwowych jest podmiotowo czy przedmiotowo zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dzierżawione przez podatnika grunty powinny być uwzględniane podczas weryfikacji normy obszarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy kasę fiskalną należy wprowadzić do spisu z natury przy likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zatrudnić pracownika po stażu na cały etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nadzór autorski może stanowić kryterium oceny ofert w przetargu na usługę wykonania projektu technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za niezrealizowaną godzinę rewalidacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Zielińska Agnieszka | Nieaktualne

Czy od darowizny stada krów rolnik powinien zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od należności z tytułu praw autorskich należy rozpoznać import usług i zapłacić 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy opłata za naruszenie zobowiązań reklamowych jest opodatkowana u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik, który dokonywa sprzedaży przy zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT ma prawo dokonać jej korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może uznać, że dochodzi do kontynuacji transportu międzynarodowego i zastosować na fakturze stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za dzień, w którym zwolnił się do lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy prawidłowe będzie sporządzenie korekty rocznej o różnicę 1%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy remont nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sanitarna wentylacja mechaniczna pomieszczeń laboratorium wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy udział pracownika w wigilii pracowniczej będzie skutkował powstaniem przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługa sprzątania szpitala jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne