Questions and answers

Jakie są właściwe daty do wykazania transakcji trójstronnej w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Z jaką stawką refakturować koszty mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy koszty mediów mogą stanowić element podstawy opodatkowania usługi najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy niepodlegający odliczeniu przy dokonywaniu zakupów VAT stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy podatnik rozliczający się metodą kasową powinien złożyć deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy cenę ubezpieczenia samochodu można doliczyć na fakturze sprzedaży do jego wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy osoba niepełnosprawna mająca możliwość zatrudnienia może uczestniczyć w Warsztacie Terapii Zajęciowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT demontaż kratki z zakupionego w 2010 r. samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakiem wymaganiom powinny odpowiadać szafy do przechowywania środków łatwopalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy lekarz medycyny pracy może w orzeczeniu określić warunki wykonywania pracy przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy konserwatorowi sieci kanalizacyjnych wolno wykonywać pracę wewnątrz czynnego kolektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak opodatkować dochody osoby fizycznej uzyskane w USA z tytułu tzw. samozatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wyżywienie zakupione pracownikom pracującym w terenie można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący dźwigi towarowo-osobowe muszą przejść badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy podanie w ogłoszeniu o zamówieniu kodu pocztowego i adresu e-mail zamawiającego jest niezbędne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać kasacji i likwidacji nieaktualnych i nieużywanych pieczątek szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy darowizny można ujmować w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy skorygować PIT-36 jeśli pracownik nie poinformował pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach grunty docelowo przeznaczone na czynne kopalnie odkrywkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy właściciel apartamentu ma prawo do odliczenia VAT przy nabyciu apartamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w przypadku zamknięcia działalności podatnik będzie musiał zapłacić VAT od jednostek emisji gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu dochodów budżetowych należy zakwalifikować otrzymany od dłużnika zwrot kosztów sądowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W jaki sposób amortyzować samochód osobowy o wartości 100.000 zł, jeśli w połowie został sfinansowany dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy nauczycielce przebywającej na urlopie macierzyńskim należy wypłacić świadczenie urlopowe z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak ustalić odpowiedzialność podatkową spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki powinien być zakres obowiązków nowego wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wynająć lub użyczyć lokal pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zakładzie aktywizacji zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy interpretować zapis art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kiedy dochód z gospodarstwa rolnego wliczać do dochodu na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien postąpić OPS po otrzymaniu wniosku NFZ o wydanie decyzji dot. sfinansowania opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa ugody sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jakie mamy obowiązki na gruncie VAT w związku z zakupem samochodu osobowego od osoby fizycznej z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim paragrafie ująć wydatki z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu zakupu nowego samochodu przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za zakup mediów i refakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak opisywać dokumenty z kwotą 0.00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować faktury i refaktury za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodów podatnik musi naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne