Questions and answers

Czy dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego wlicza się do dochodu rodziny na gruncie u.ś.r. i u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi podatkowej z ZFŚS na pełnoletnie dziecko pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Jak obliczyć dochód z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu konwersja wierzytelności na udziały, w wyniku której udziały obejmie spółka zagraniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować przekazanie w ramach akcji promocyjnej prezentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy stosowanie odsetek ustawowych do pożyczki między podmiotami powiązanymi nie jest ryzykowne na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na co może być przeznaczony 1% z dotacji na zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy samochód spełniający wymogi VAT-1 podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość świadczenia w postaci usługi hotelowej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób amortyzować środek trwały zakupiony z dotacji otrzymane z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy korzystanie do celów prywatnych z samochodu przydzielonego do celów służbowych podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przesłanki powinna spełnić osoba ubiegająca się o pomoc w formie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy spółka może na koniec roku wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy praca z przerwą nie wliczaną do czasu pracy może odbywać się bez wprowadzenia przerywanego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Od jakiej daty następuje wygaśnięcie decyzji w przypadku śmierci strony uprawnionej do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o przekształceniu spółki jawnej w komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawkę w związku z najmem pomieszczeń zastosować do refaktury wody i ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy odciek z okrywy pod uprawę do pieczarek jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakie skutki dla osoby fizycznej z tytułu VAT ma wniesienie aportem przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeśli uzupełnione dokumenty zawierają braki w zakresie podpisów wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w VAT można ponieść negatywne konsekwencje z powodu odsprzedaży paliwa bez koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed terminem nawiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż gazu dokonaną po zamknięciu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy środki pieniężne uzyskane od sponsorów generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie w kwocie 200 zł wypłacone uczestnikom badania ankietowego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć limit 150.000 zł dla zwolnienia z VAT (obrót z handlu 60.000 zł + obrót z najmu prywatnego 100.000 zł)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakich formalności musi dokonać pracodawca, aby legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim wymiarze dyrektor szkoły może realizować godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba fizyczna może sama usunąć azbest z nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy premia regulaminowa, której wypłaty zaprzestano, powinna być uwzględniana w wynagrodzeniu urlopowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien przenieść koszty noclegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo, który nie ma 14 dni urlopu, przysługują "wczasy pod gruszą" z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaką odprawę należy wypłacić nauczycielce, która pracowała w placówce z roczną przerwą w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy chodnik ułożony przy budynku jest budowlą i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować powierzchnię zajętą na prowadzenie kina?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy przy sprzedaży działek z mojego majątku prywatnego wystąpię w roli podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy komplementariusz może świadczyć usługi na rzecz spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować wydatek za wynajem samochodu zastępczego z powodu wypadku samochodu firmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

W jakie koszty zaksięgować koszty deratyzacji zakładu w ramach obowiązków BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Michalska Iwona | Aktualne

Od którego dnia należy naliczyć urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Według jakiej stawki powinna być opodatkowana działalność domu kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy odprowadzić VAT, jeśli usługa budowlana została wykonana w maju, a fakturę wystawiliśmy w czerwcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży pizzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wójt powinien konsultować z przedstawicielem pracowników zwolnienie 9 z 20 zatrudnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca może zakazać pracownikom spożywania w pracy posiłków dostarczanych przez firmę cateringową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak często przetwarzający odpady popiołu w procesie odzysku R10 musi wykonywać badania gleby i popiołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne