Questions and answers

Czy pracownik, który nie zgodził się na wykonywanie innej pracy ma prawo do odprawy w związku z likwidacją zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przekazanie na rzecz klubu towarów w ramach umowy sponsoringu, należy uznać za odpłatną dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rozdrabnianie trocin, wiórów i ścinek w rębaku jest procesem odzysku R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy stojak na rowery przy budynku użyteczności publicznej można traktować jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy usługa wynajmu garażu na torze wyścigowym powinna być wykazana w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wypłata zysku ze spółki jawnej podlega opodatkowaniu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest stawka VAT dla sprzedaży kart postojowych i czy sprzedaż tę należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do prowizji z tytułu sprzedaży kart Pay Safe Card?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedawanych zbóż?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są skutki w VAT w związku z przekazaniem samochodu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie są zasady oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z otrzymanej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Który kurek gazowy jest kurkiem głównym oraz czy istnieje definicja kurka głównego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Na ile lat należy obecnie uchwalić program ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować nadbudowaną część budynku niewprowadzonego do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć transakcję z kontrahentem angielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób zarząd spółki może zlikwidować status pracodawcy w oddziałach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy dopuszczalne jest, aby trzech pracowników pracujących na różnych zmianach używało tej samej szafki pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy ekwiwalent wypłacony w związku z czynnościami członków koła łowieckiego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy firmy prowadzące działalność budowlaną muszą ustalać produkcję w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy instalacja do produkcji wyrobów drewnopochodnych wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy istnieje jakaś granica wieku, po której nie można dokonać eksmisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy koszty dodatkowe wchodzą w skład podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy kwota za opuszczenie mieszkania wypłacana przez wynajmującego najemcy będzie opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można udostępnić skargę na zakład powodujący zanieczyszczenie środowiska na jego pisemny wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy można udzielić dnia wolnego za święto w sobotę w następnym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy należy ogłaszać konkurs na stanowisko inspektora do spraw płacowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy przeprowadzić wywiad środowiskowy, jeśli osoba zgłosiła się o świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy nauczycielowi, który odszedł na świadczenie kompensacyjne przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy odpłatne umożliwienie dłużnikowi korzystania z przedmiotu zastawu opodatkowane jest podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy opłata depozytowe podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy OPS może podać dane o ilości wypłaconych zasiłków i stypendiów szkolnych z podaniem danych pobierających pomoc?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca pracownię w środowiskowym domu samopomocy może być zatrudniona na stanowisku opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy PCC zapłacony w związku z założeniem spółki cywilnej podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo, wystawiając faktury bez VAT z dopiskiem "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo opodatkował transakcję sprzedaży części budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy podatnik zwolniony z VAT na żądanie nabywcy jest zobowiązany wystawić fakturę zaliczkę po wpłacie przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy posiłek zapewniony członkowi zarządu w czasie podróży służbowej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może umieszczać na tablicy ogłoszeń listę imienną pracowników, którzy spóźnili się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przekazanie wina w celach promocyjnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy dokonywaniu potrąceń świadczenia pieniężne otrzymywane przez pracownika należy sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy radny gminy może jednocześnie pobierać wynagrodzenie z gminy za funkcję kierowcy samochodu strażackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy rusztowania przejezdne mogą być używane, montowane i kontrolowane przez pracodawcę tylko zgodnie z instrukcją obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy samochód ciężarowy Ford Transit z dwoma rzędami siedzeń podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółdzielnia jest obowiązana zarejestrować się jako podatnik VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż kilku prywatnych towarów może stanowić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów w nieruchomości dokonana między rozwiedzionymi małżonkami podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne