Pytania i odpowiedzi

Czy dziecku, nad którym pracownik sprawuje pieczę zastępczą, przysługuje paczka z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy można zwolnić woźnego ze względu na dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy samotny ojciec pobierający rentę rodzinną może ubiegać się o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach zaległe składki odprowadzane do ZUS, w tym składki na Fundusz Pracy stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przepisach określony jest termin wydania (udostępnienia) pacjentowi dokumentacji medycznej, o którą wnioskuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy przepisy określają dopuszczalny czas pracy w narażeniu pracownika przy malowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy można z wypłaty kierowcy potrącić odszkodowanie, jakie musiał z jego winy zapłacić przewoźnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak ustalić wartość transakcji dla potrzeb dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się rolnik, który zamierza otworzyć salon fryzjerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkowana będzie w Polsce dywidenda otrzymana przez polską spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z użytkowaniem cudzego auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługi krojenia i pakowania pieczywa mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć liczbę pracowników objętych ochroną związkową w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować pod kątem VAT gratisowe wyposażenie, jakie dealer zapewnia przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jeżeli sprzedaż walutowa zostanie skompensowana z kosztami w PLN wystąpią różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki jest moment uzyskania przychodów przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy amortyzacji samochodu typu camper należy stosować ograniczenie 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można ukarać pracownika za odmowę przyjścia do pracy w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy koszty demontażu i ponownego montażu stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie kalendarzy klientowi bez loga firmy może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty przeglądów okresowych można odnieść bezpośrednio w koszty w dacie poniesienia i potraktować jako remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup programu antywirusowego dokonany za pośrednictwem internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć czas pracy radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych zakładu budżetowego obciążenie wykonawcy karą umowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT i kiedy wykazać refakturę w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem spółki jawnej do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy certyfikat rezydencji zwalnia cudzoziemca z zapłaty podatku w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W deklaracji VAT za jaki okres powinna być wykazana WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak uczelnia powinna postępować z odpadami mebli drewnianych lub mebli z płyt paździerzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy od 24 grudnia 2015 r. decyzja środowiskowa jest wymagana do wszystkich zezwoleń na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy amortyzacja samochodu przekazanego przedstawicielowi handlowemu jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy diety i noclegi wypłacane pracownikowi powodują powstanie u niego przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy były pracodawca ma obowiązek poświadczania odbycia praktyki zawodowej przez byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy od stacji transformatorowej spółka musi płacić podatek od budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować części wspólne nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy darowizna dokonana na rzecz szkoły podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacje i pokryte nimi koszty powinny być ujmowane w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wspólnikiem spółki komandytowej może być osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy firma ma dowolność w prowadzeniu PKPiR i może wybrać metodę kasową lub memoriałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami mogą być posiadaczami odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jakie podmioty powinny być wskazane w karcie przekazania odpadów w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy firma może przekazywać odpady - typu zużyte tonery, kartridże - do sklepu zbierającego takie odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne