Questions and answers

Czy pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej wspólnika podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ryczałt na rozmowy telefoniczne w kwocie 200 zł podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka powinna ująć w księgach rachunkowych fakturę pre-payment czy jedynie zapłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy śrutowanie i malowanie elementów (PKWiU 25.61.2) można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki przez komandytariusza podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT od zawinionych niedoborów stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Welsyng Anna | Aktualne

Czy wykonawca powinien składać oddzielne odwołania dla każdej części zamówienia, na którą złożył ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy wypłata pomocy świątecznej w formie świadczeń pieniężnych z gotówkowej kasy ZFŚS podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z faktury za remont hali, która nie jest kosztem uzyskania przychodu można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ZUS może odmówić wydania formularza A1 w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uzyskuje 25% swoich obrotów w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna zwrotu nadpłaty przez jednostkę budżetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka stawkę amortyzacji zastosować do parkingu przy budynku agroturystki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak dla celów podatku dochodowego ustalić moment zakończenia usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie skutki wywołuje zbycie praw i obowiązków w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT WNT środka transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak ustalić podatnika podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować koszty budowy tablicy pamiątkowej w części finansowanej z budżetu urzędu miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę potwierdzającą zakup pojazdu przez zakład budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób otrzymać zwrot zapłaconego podatku podczas świadczenia usług transportowych na terenie Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Z której umowy powinien być brany pod uwagę dochód uzyskany w wypadku zatrudnienia na kolejne umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy chów i hodowla trzody chlewnej może być nazwana działalnością produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy delegacja członka rady nadzorczej podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy funkcjonariuszom Służby Więziennej należy się jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy komercyjna renta kapitałowa z Francji podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest refakturowanie 1/4 kosztów karmy przez wydzierżawiającego 1/4 swojej hodowli innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy odsetki bankowe od środków funduszu rekultywacji na odrębnym rachunku bankowym należy opodatkować CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy odsetki za opóźnienie w zapłacie mogą stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć 100% VAT od zakupu części do samochodów przeznaczonych do odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy po wykorzystaniu przez klienta bonu podarunkowego, można zaliczyć w koszty uzyskania wartość bonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć kolejną umowę na czas określony z pracownikiem zatrudnionym w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy projektant jest zobowiązany z zasady uszanować zapisy "Technicznych Specyfikacji dla Interoperacyjności"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., CIC Kancelaria | Aktualne

Czy przekazanie środka trwałego na cele osobiste podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy refektura za media stanowi przychód wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT-7 za październik otrzymaną zaliczkę od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż na rzecz pracownika należy wliczać do limitu 20.000 zł wykluczającego obowiązek instalacji kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy transakcje ze spółką córką obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki wspólnikowi spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy użyczając nieodpłatnie część lokalu będę musiał odprowadzać VAT z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy właściciel zalesionego gruntu powinien zwrócić wypłacony ekwiwalent, jeżeli przez rok pobierał rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wniesienie samochodu aportem podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zawieszenie działalności gospodarczej jest utratą dochodu przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy złożenie wniosku o wpis prawa własności w księdze wieczystej wymaga dołączenia wypisu z ewidencji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jaka kwota jest wolna od potrąceń w przypadku potrącania raty pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka kwota powinna być wpisana w PKPiR jako przychód wynikający z refundacji z FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do wyremontowanego lokalu gastronomicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakich korekt należy dokonać w sytuacji, gdy ZUS zakwestionował składki płacone z tytułu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kroki należy podjąć, kiedy w stolarni występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych norm zapylenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak należy interpretować pojęcie zdarzenia losowego w świetle ustawy o systemie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy opodatkować odszkodowanie uzyskane od GDDKiA za przejęcie działek pod budowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien brzmieć regulamin ZFŚS dotyczący bonów dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT montaż stolarki okiennej i markiz?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne