Questions and answers

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dostawy towarów należy rozpoznać jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy udokumentować zwrot części kosztów frachtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy fundacja powinna zaewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż samochodu osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zarząd dróg może być wierzycielem należności publicznoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik, będący technikiem dentystycznym może zastosować zwolnienie do świadczonych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy niedostosowanie się do zmian w grafiku można traktować jako naruszenie obowiązków pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy prawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego można kontrolować w dni nie będące dla pracownika dniami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Co oznacza pojęcie kapitału zakładowego użyte na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT w całej wysokości z faktury za opłatę agencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zakład musi spełniać wszystkie wymagania BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jak udokumentować w PKPiR ubytki naturalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłacone składki do Okręgowej Rady Adwokackiej są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób zakwalifikować budynek 18-kondygnacyjny o wysokości 62 m - do wysokiego czy wysokościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy nagrody fundowane przez firmę pracownikom agencji pracy tymczasowej podgalają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który ma nadgodziny w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaką należy zachować odległość wywiewek kanalizacji deszczowej od elementów budynku lub urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wydatek poniesiony na prezent dla obywatela Rumunii może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż składników majątku pozostałych po likwidacji działalności podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy poprawnym jest obciążanie prezesa fakturą za użytkowanie tego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Na czym polegają zmiany w zatrudnianiu nauczycieli do projektów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy od przekazania nieodpłatnych świadczeń należny wykazać obrót VAT ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy i do kiedy podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu ująć kamienie, które zostały zanieczyszczone wyciekiem oleju?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać odpis aktualizacyjny należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna ustalić różnice kursowe z transkacji cash pool?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe spoczywają na powiązanych spółkach z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi wymiany filtrów w klimatyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi budowlanej wraz z dojazdem do klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy działalność usługowa związana z leśnictwem może być opodatkowana podatkiem zryczałtowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować odsetki od pożyczki udzielonej czeskiej jednostce powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka z o.o. może zaliczyć sobie w koszty uzyskania przychodów ten koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatek spółka powinna zapłacić w przypadku zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stanowią przychód podatkowy odsetki od przedawnionych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W której pozycji informacji IFT-2/IFT-2R należy ująć przychód zwolniony z opodatkowania w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymanie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi sprzedaż udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powstanie dochód dla spółki w przypadku umorzenia udziałów objętych za wkład niepieniężny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki należy spełnić udzielając pożyczki powiązanej firmie niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie darów rzeczowych stanowi dla stowarzyszenia przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu spółki odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu spółki odsetki od pożyczki udzielonej przez małżonkę wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych (symbol, stawka amortyzacji) należy zaliczyć drukarkę kodów kreskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu dochód udziałowca z tytułu umorzenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można dokonać skorygować stawkę amortyzacji dokonanej w latach ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kilkuprocentowe odchylenia cen transakcyjnych od cen rynkowych można uznać za nieistotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji z tytułu transakcji z akcjonariuszami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne